Một Người Đứng Ở Sân Ga Nhìn Đoàn Tàu Chuyển Bánh Nhanh Dần Đều

     

Toa thứ nhất đi qua trước mặt tín đồ ấy: (l = fracat^22 Rightarrow a = frac2lt^2)

Toa trang bị n đi qua trước mặt fan ấy: (nl = fracat_n^22 Rightarrow t_n^2 = frac2nla = frac2nlfrac2lt^2 = nt^2 Rightarrow t_n = sqrt n t)

Thay số: (t_n = sqrt 8 .6 = 16,97,,left( s ight))
Bạn đang xem: Một người đứng ở sân ga nhìn đoàn tàu chuyển bánh nhanh dần đều

star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar


Xem thêm: So Sánh Chiến Tranh Đặc Biệt Và Cục Bộ, ✓ Chiến Tranh Đặc Biệt Là Gì

*Xem thêm: Tại Sao Trong Cấu Trúc Dân Số Tỉ Lệ Nam Nữ Xấp Xỉ 1 1 Sgk Sinh Học 9

*

*

Đáp án:

Giải thích công việc giải:

Đáp án:tn=nt" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">tn=√nttn=nt; 16,97 s.

Giải thích các bước giải: gọi chiều nhiều năm mỗi toa tàu làl" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">ll(m)

Toa đầu tiên đi qua trước mặt người ấy:l=at22⇒a=2lt2" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">l=at22⇒a=2lt2l=at22⇒a=2lt2

Toa trang bị n đi qua trước mặt tín đồ ấy:nl=atn22⇒tn2=2nla=2nl2lt2=nt2⇒tn=nt" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">nl=atn22⇒tn2=2nla=2nl2lt2=nt2⇒tn=√ntnl=atn22⇒tn2=2nla=2nl2lt2=nt2⇒tn=nt

Thay số:tn=8.6=16,97(s)" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">tn=√8.6=16,97s