Một Quả Cầu Có Khối Lượng Riêng 9 8.10^3

     
*

Một quả mong có cân nặng riêng (aKLR) = 9,8.103 kg/m3, bán kính R=1cm tích năng lượng điện q = -10 -6 C được treo vào đầu một sợi dây mảnh gồm chiều nhiều năm l =10cm. Trên điểm treo gồm đặt một điện tích âm q0 = - 10 -6 C .Tất cả để trong dầu bao gồm KLR D= 0,8 .103 kg/m3, hằng số điện môi =3. Tính lực căng của dây? lấy g=10m/s2. ĐS:0,614N

Một quả cầu có cân nặng riêng (aKLR) = 9,8.103 kg/m3, nửa đường kính R=1cm tích điện q = -10 -6 C được treo vào đầu một sợi dây mảnh bao gồm chiều nhiều năm l =10cm. Tại điểm treo có đặt một năng lượng điện âm q0 = - 10 -6 C .Tất cả để trong dầu tất cả KLR D= 0,8 .103 kg/m3, hằng số điện môi =3. Tính lực căng của dây? lấy g=10m/s2. ĐS:0,614N


*

Một quả mong có cân nặng riêngρ=9,8.103kg/m3 bán kính R = 1cm tích điệnq=-10-6C được treo vào đầu một sợi dây mảnh bao gồm chiều dàil=10cm. Tại điểm treo đặt mộ...

Bạn đang xem: Một quả cầu có khối lượng riêng 9 8.10^3


Một quả mong có khối lượng riêngρ=9,8.103kg/m3 bán kính R = 1cm tích điệnq=-10-6C được treo vào đầu một sợi dây mảnh gồm chiều dàil=10cm. Tại điểm treo đặt một năng lượng điện âm tất cả điện tích q0=-10-6C. Tất cả đặt vào dầu có cân nặng riêngD=0,8.103kg/m3hằng số điện môi làε=3. Lực căng của dây ngay gần nhất với cái giá trị nào dưới đây ? rước g = 10 m/s2.

A. 0,627 N

B. 0,660 N

C. 0,380 N

D. 0,693 N


*

Một trái cầu kim loại có khối lượng riêngρ=9,8.103kg/m3, nửa đường kính r = 1cm, với điện tích q=10-6Cđược treo ở đầu một sợi dây mảnh ko dãn. Chiều nhiều năm sợi dây là l = 10cm. Trên điểm treo của tua dây để một năng lượng điện tíchq...

Một trái cầu kim loại có khối lượng riêngρ=9,8.103kg/m3, nửa đường kính r = 1cm, có điện tích q=10-6Cđược treo ở đầu một tua dây mảnh không dãn. Chiều nhiều năm sợi dây là l = 10cm. Tại điểm treo của sợi dây đặt một điện tíchq0=-2.10-6C. Toàn thể hệ thống trên được để trong dầu cách điện có khối lượng riêngρ0=800kg/m3, hằng số năng lượng điện môi ɛ = 3. Lấyg=10m/s2. Trương lực của dây treo là:

A. 0,68N

B. 0,98N

C. 1,12N

D. 0,84N


Một trái cầu sắt kẽm kim loại có khối lượng riêngρ=9,8.103kg/m3, nửa đường kính r = 1cm, với điện tíchq=10-6Cđược treo làm việc đầu một tua dây mảnh không dãn. Chiều lâu năm sợi dây là l = 10cm. Tại điểm treo của gai day để một năng lượng điện tích...

Một trái cầu kim loại có trọng lượng riêng ρ=9,8.103kg/m3, nửa đường kính r = 1cm, mang điện tích q=10-6C được treo nghỉ ngơi đầu một sợi dây mảnh không dãn. Chiều dài sợi dây là l = 10cm. Tại điểm treo của gai day để một điện tích q0=-2.10-6C.Toàn bộ khối hệ thống trên được để trong dầu giải pháp điện có khối lượng riêng ρ0=800kg/m3, hằng số điện môiε=3. Lấy g=10m/s2. Trương lực của dây treo là:

A. 0,68N

B. 0,98N

C. 1,12N

D. 0,84N


Đáp án: B

Quả cầu mang năng lượng điện q thăng bằng do tác dụng của trọng lực P→, lực căngT→ của dây treo, lực điện F→và lực đẩy Ác-si-mét FA→nên:

*

Vì q vàq0 cùng dấu đề xuất chúng đẩy nhau. Lực điện bao gồm phương thẳng đúng, chiều đi xuống; lực đẩy Ác-si-mét có phương thẳng đứng, chiều đi lên. Chọn trục Ox trực tiếp đứng, chiều dương đi xuống.

Ta có: p. - T + F -FA = 0

*

*

*

Thay số:

*

= 0,98N


Một quả ước có khối lượng m = 1g, mang trong mình 1 điện tíchq=+90nC được treo vào một sợi dây chỉ nhẹ biện pháp điện gồm chiều dàil. Đầu kia của sợi dây chỉ được buộc vào điểm cao nhất của một vòng dây tròn nửa đường kính R = 10 cm, tích điện Q=+90nC (điện tích phân bổ đều trên vòng dây) đặt cố định và thắt chặt trong mặt phẳng trực tiếp đứng trong không khí. Biết m nằm cân bằng trên trục của vòng dây cùng vuông góc với khía cạnh phẳng vòng dây. L...

Một quả cầu có khối lượng m = 1g, mang trong mình một điện tíchq=+90nC được treo vào một trong những sợi dây chỉ nhẹ giải pháp điện gồm chiều dàil. Đầu kia của gai dây chỉ được buộc vào điểm tối đa của một vòng dây tròn nửa đường kính R = 10 cm, tích điện Q=+90nC (điện tích phân bố đều trên vòng dây) đặt cố định trong mặt phẳng thẳng đứng trong ko khí. Biết m nằm cân đối trên trục của vòng dây với vuông góc với mặt phẳng vòng dây. Lấyg=10m/s2. Tính l.

A. 9 cm.

B. 7,5 cm.

C. 7 cm.

D. 8 cm.


Một vòng dây bán kính R = 5 centimet tích năng lượng điện Q phân bố đều trên vòng, vòng được để trong phương diện phẳng thẳng đứng. Trái cầu nhỏ m = 1g tích năng lượng điện q = Q được treo bằng sợi dây mảnh biện pháp điện, một đầu được treo vào điểm cao nhất của vòng dây. Khi cân nặng bằng, quả ước nằm trên trục của vòng dây. Chiều dài dây treo quả ước là l=7,2cm. Độ bự của Q là? A.3.10-...

Một vòng dây bán kính R = 5 cm tích điện Q phân bố đều trên vòng, vòng được để trong phương diện phẳng trực tiếp đứng. Trái cầu nhỏ m = 1g tích điện q = Q được treo bởi sợi dây mảnh bí quyết điện, một đầu được treo vào điểm cao nhất của vòng dây. Khi cân nặng bằng, quả cầu nằm trên trục của vòng dây. Chiều lâu năm dây treo quả cầu là l=7,2cm. Độ mập của Q là?

A.3.10-8C.

B. 6.10-8C.

C.

Xem thêm: Biểu Hiện Của Tình Yêu Chân Chính Là Gì? Thế Nào Là Tình Yêu Chân Chính?

 9.10-8C.

D.12.10-8C.


Một vòng dây nửa đường kính R = 5 cm tích điện Q phân bổ đều bên trên vòng, vòng được đặt trong phương diện phẳng thẳng đứng. Trái cầu nhỏ tuổi m = 1g tích điện q = Q được treo bởi sợi dây mảnh phương pháp điện, một đầu được treo vào điểm cao nhất của vòng dây. Khi cân nặng bằng, quả ước nằm trên trục của vòng dây. Chiều dài dây treo quả ước làl=7,2cm. Độ phệ của Q là? A. 3.10-...

Một vòng dây bán kính R = 5 cm tích điện Q phân bổ đều trên vòng, vòng được để trong mặt phẳng thẳng đứng. Quả cầu nhỏ dại m = 1g tích điện q = Q được treo bằng sợi dây mảnh phương pháp điện, một đầu được treo vào điểm tối đa của vòng dây. Khi cân bằng, quả mong nằm trên trục của vòng dây. Chiều nhiều năm dây treo quả ước làl=7,2cm. Độ béo của Q là?

A. 3.10-8 C

B. 6.10-8 C

C. 9.10-8 C

D. 12.10-8 C


Một quả cầu nhỏ khối lượng m = 8g, mang 1 điện tích q = +90 nC được treo vào một sợi dây chỉ nhẹ giải pháp điện gồm chiều dàil. Đầu kia của sợi chỉ được buộc vào điểm tối đa của một vòng dây tròn bán kính R = 10 cm, tích điện Q = +90 nC (điện tích phân bố đều bên trên vòng dây) đặt cố định trong khía cạnh phẳng thẳng đứng trong không khí. Biết m nằm thăng bằng trên trục của vòng dây và vuông góc với phương diện phẳng vòng dấy. Lấyg=10m/...

Một quả cầu nhỏ khối lượng m = 8g, mang 1 điện tích q = +90 nC được treo vào một sợi dây chỉ nhẹ phương pháp điện tất cả chiều dàil. Đầu tê của sợi chỉ được buộc vào điểm tối đa của một vòng dây tròn bán kính R = 10 cm, tích năng lượng điện Q = +90 nC (điện tích phân bổ đều trên vòng dây) đặt cố định trong khía cạnh phẳng thẳng đứng trong không khí. Biết m nằm cân bằng trên trục của vòng dây cùng vuông góc với phương diện phẳng vòng dấy. Lấyg=10m/s2. Tính l.

A. 9 cm.

B. 7,5 cm.

C. 4,5 cm.

D. 8 cm.


Một quả cầu nhỏ dại khối lượng m = 1 g, mang 1 điện tích là q = +90 nC được treo vào trong 1 sợi đưa ra nhẹ biện pháp điện bao gồm chiều lâu năm l. Đầu kia của gai chỉ được buộc vào điểm tối đa của một vòng dây tròn bán kính R = 10 cm, tích điện Q = +90 nC (điện tích phân bố đều bên trên vòng dây) đặt cố định và thắt chặt trong khía cạnh phẳng trực tiếp đứng trong ko khí. Biết m nằng cân đối trên trục của vòng dây với vuông góc với phương diện phẳng vòng dây. đem g = 10m/s2. Tính l A. 9cm B. 7,5 cm...

Một quả cầu nhỏ tuổi khối lượng m = 1 g, mang một điện tích là q = +90 nC được treo vào một sợi bỏ ra nhẹ bí quyết điện có chiều lâu năm l. Đầu cơ của tua chỉ được buộc vào điểm tối đa của một vòng dây tròn bán kính R = 10 cm, tích điện Q = +90 nC (điện tích phân bổ đều bên trên vòng dây) đặt thắt chặt và cố định trong mặt phẳng trực tiếp đứng trong không khí. Biết m nằng cân đối trên trục của vòng dây với vuông góc với phương diện phẳng vòng dây. Rước g = 10m/s2. Tính l

A. 9cm

B. 7,5 cm

C. 7cm

D. 8cm


đáp án A

Cường độ năng lượng điện trường do vòng dây gây nên tại M, cùng hướng vớiOM→ và có độ lớn:

E=kQxx2+R21,5=kQxℓ3

Vì m cân bằng nên

tanα=Rx=mgqE=mgℓ3qkQx

⇒ℓ=RkqQmg3=0,1.9.10990.10-9210-3.103=0,09m

*


Một quả cầu bé dại khối lượng m = 8g, mang một điện tích q = +90 nC được treo vào một trong những sợi dây chỉ nhẹ bí quyết điện gồm chiều lâu năm Đầu cơ của tua chỉ được buộc vào điểm cao nhất của một vòng dây tròn bán kính R = 10 cm, tích năng lượng điện Q = +90 nC (điện tích phân bố đều trên vòng dây) đặt cố định trong mặt phẳng thẳng đứng trong ko khí. Biết m nằm cân bằng trên trục của vòng dây với vuông góc với phương diện phẳng vòng dấy. Mang Tính . A. 9 cm. B. 7,5 cm. C. 4,5 cm. D. 8 cm.

Một quả cầu nhỏ khối lượng m = 8g, mang trong mình một điện tích q = +90 nC được treo vào một trong những sợi dây chỉ nhẹ phương pháp điện tất cả chiều lâu năm

*
Đầu tê của tua chỉ được buộc vào điểm tối đa của một vòng dây tròn bán kính R = 10 cm, tích năng lượng điện Q = +90 nC (điện tích phân bố đều bên trên vòng dây) đặt cố định trong mặt phẳng thẳng đứng trong không khí. Biết m nằm cân đối trên trục của vòng dây cùng vuông góc với khía cạnh phẳng vòng dấy. Rước
*
Tính
*
.

A. 9 cm.

B. 7,5 cm.

C. 4,5 cm.

D. 8 cm.


Một quả cầu có cân nặng m = 1g, mang 1 điện tích được treo vào một sợi dây chỉ nhẹ giải pháp điện gồm chiều nhiều năm Đầu tê của sợi dây chỉ được buộc vào điểm tối đa của một vòng dây tròn bán kính R = 10 cm, tích điện (điện tích phân bố đều bên trên vòng dây) đặt cố định và thắt chặt trong mặt phẳng thẳng đứng trong ko khí. Biết m nằm cân đối trên trục của vòng dây và vuông góc với mặt phẳng vòng dây. Lấy Tính A. 9 cm. B. 7,5 cm. C. 7 cm. D. 8 cm.

Một quả mong có khối lượng m = 1g, mang trong mình 1 điện tích

*
được treo vào một trong những sợi dây chỉ nhẹ phương pháp điện có chiều lâu năm
*
Đầu tê của tua dây chỉ được buộc vào điểm cao nhất của một vòng dây tròn nửa đường kính R = 10 cm, tích năng lượng điện
*
(điện tích phân bổ đều trên vòng dây) đặt cố định trong phương diện phẳng trực tiếp đứng trong ko khí. Biết m nằm cân bằng trên trục của vòng dây và vuông góc với mặt phẳng vòng dây. Rước
*
Tính 
*

A. 9 cm.

B. 7,5 cm.

C. 7 cm.

Xem thêm: Bố Cục Bài Viết Về Chương Trình Tv Yêu Thích Bằng Tiếng Anh Lớp 6

D. 8 cm.