MỘT TIA SÁNG ĐI TỪ KHÔNG KHÍ VÀO NƯỚC CÓ CHIẾT SUẤT N=4/3 DƯỚI GÓC TỚI I=30

     Bạn đang xem: Một tia sáng đi từ không khí vào nước có chiết suất n=4/3 dưới góc tới i=30

Một tia sáng đi từ bầu không khí vào một môi trường trong suốt gồm chiết suất bằng 2. Biết góc khúc xạ bằng 30°, góc tới có mức giá trị bằng:


Một tia sáng đối chọi sắc đi từ không khí vào môi trường vào suốt có chiết suất bằng 3với góc tới ithì góc khúc xạ bằng nửa góc tới. Góc tới icó giá trị là:


Một tia sáng truyền từ bầu không khí tới mặt phẳng một môi trường xung quanh trong suốt làm thế nào cho tia bức xạ và tia khúc xạ vuông góc nhau. Lúc ấy góc tới với góc khúc xạ liên hệ với nhau qua hệ thức:


Chiếu một tia sáng sủa từ ko khí vào trong 1 khối chất trong suốt gồm chiết suất 1,5 với góc cho tới 60°thì tia khúc xạ vào khối chất bị lệch đối với tia tới một góc là:


Chiếu một tia sáng solo sắc đi từ không gian vào môi trường có tách suất n, làm sao để cho tổng độ bự góc tới cùng góc khúc xạ bằng 900C. Khi ấy góc tới i được tính theo công thức:


Chiếu chùm tia sáng đơn sắc từ không gian tới mặt phân làn của môi trường xung quanh trong suốt gồm chiết suất n. Biết tia tới phù hợp với mặt phân cách góc 30°. Khi đó tia khúc xạ phù hợp với mặt chia cách góc 60°. Chiết suất n có giá trị bằng:
Xem thêm: Quá Trình Hình Thành Hạt Phấn, Quá Trình Hình Thành Hạt Phấán Và Túi Phôi A

Tốc độ tia nắng trong chân không là 3.108m/s, phân tách suất của kim cương là 2,42. Tốc độ ánh sáng trong kim cưng cửng là


Tia sáng sủa truyền trong bầu không khí tới chạm chán mặt nhoáng của một chất lỏng, tách suất n=3. Nhì tia sự phản xạ và khúc xạ vuông góc cùng với nhau. Góc cho tới i có mức giá trị là:


Tính tốc độ của tia nắng truyền trong môi trường thiên nhiên nước. Biết tia sáng truyền từ không gian với góc cho tới là i=600thì góc khúc xạ nội địa là r=400. Lấy tốc độ ánh sáng kế bên không khí c=3.108m/s.


Một tia sáng đắm say truyền từ buôn bán trụ thủy tinh trong ra không khí như hình vẽ. Biết phân tách suất của không gian n2=1, của thủy tinhn1=2;  α=600

Giữ nguyên góc tới, đưa khối thủy tinh trong vào trong nước. Góc khúc xạ r=?, biết phân tách suất của nước là43


Chiếu một tia sáng đơn sắc đi từ không khí vào môi trường có tách suất n, làm sao cho tia sự phản xạ vuông góc với tia khúc xạ. Lúc đó góc cho tới i được xem theo công thức:


Cho hai môi trường thiên nhiên trong trong cả đồng tính, phân tách suất lần lượt n1, n2. Chiết suất tỉ đối của môi trường xung quanh hai đối với môi ngôi trường một là
Xem thêm: Viết Đoạn Văn : What Should You Do To Save Energy? Bằng Tiếng Anh Giúp Mình Nha, Đang Cần Gấp

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam