Người Ta Xếp Những Gói Kẹo Vào 24 Hộp

     
*Bạn đang xem: Người ta xếp những gói kẹo vào 24 hộp

Người ta xếp đa số gói kẹo vào 24 hộp, từng hộp cất 120 gói.

Hỏi trường hợp mỗi hộp cất 160 gói kẹo thì cần phải có bao nhiêu hộp nhằm xếp hết số gói keo đó ?


*

( extMỗi hộp cất 160 gói kẹo thì nên số vỏ hộp là: )

(24 ext x 120:160=18left( exthộp ight))

( extĐáp số: 18 hộp)


*

Số gói kẹo tất cả tất cả 

(24cdot120=2880) ( gói ) 

Số hộp phải chứa trường hợp mỗi hộp đựng 160 gói kẹo 

(2880:160=18) ( hộp ) 


Có tất cả số gói kẹo là :

120 x 24 = 2880 ( gói kẹo)

Cần số hộp nếu từng hộp cất 160 gói kẹo là :

2880 : 160 = 18 (hộp)

Đáp số : 18 vỏ hộp .


bài giải

Số gói kẹo gồm tất cả 

(24 imes120=2880 ext( gói ) )

Số hộp đề xuất chứa trường hợp mỗi hộp đựng 160 gói kẹo 

(2880div160=18 ext( vỏ hộp ) )

Đáp số : 18 hộp.
Xem thêm: Văn Mẫu Cảm Nhận Bức Tranh Tứ Bình Trong Bài Việt Bắc (Dàn Ý

người ta xếp số đông gói kẹo vào 24 hộp ,mỗi hộp đựng 120 gói.Hỏi ví như mỗi hộp đựng 160 gói kẹo thì cần phải có bao nhiêu hộp để xếp không còn số gói kẹo kia ?


Người ta xếp hồ hết gói kẹo vào 24 vỏ hộp ,mỗi hộp đựng 120 gói.Hỏi nếu như mỗi hộp chứa 160 gói kẹo thì cần có bao nhiêu hộp nhằm xếp không còn số gói kẹo đó ?


Người ta xếp phần đông gói kẹo vào 24 hộp,mổi hộp cất 120 gói.Hỏi trường hợp mỗi hộp đựng 160 gói kẹo thì cần bao nhiêu hộp để xếp hết số gói kẹo đó?


Người ta xếp hầu như gói kẹo vào 24 hộp,mỗi hộp đựng 120 gói.Hỏi từng hộp đựng 160 gói kẹo thì cần phải có bao nhiêu hộp để xếp không còn số gói kẹo đó

làm đúng được like 

ko tra google


Người ta xếp mọi gói kẹo vào 24 hộp, mỗi hộp cất 120 gói. Hỏi nếu như mỗi hộp đựng 160 gói kẹo thì cần phải có bao nhiêu hộp nhằm xếp hết số gói kẹo đó? 


Người ta xếp hầu như gói kẹo vào 24 hộp , từng hộp cất 120 gói .Hỏi ví như mỗi hộp chứa 160 gói kẹo thì cần phải có bao nhiêu hộp để xếp hết số gói kẹo đó?


Người ta xếp hầu hết gói kẹo vào 24 hộp, mỗi hộp đựng 120 gói. Hỏi nếu như mỗi hộp đựng 160 gói kẹo thì cần có bao nhiêu hộp để xếp không còn số gói kẹo đó ?
Xem thêm: Lời Bài Thơ Quê Hương Là Gì Hở Mẹ Mà Cô Giáo, Quê Hương Là Gì Hở Mẹ

người ta xếp phần đông gói kẹo vào 24 hộp mỗi hộp đựng 120 gói. Hỏi nếu mỗi hộp đựng 160 gói kẹo thì cần có bao nhiêu hộp để xếp hết số gói kẹo kia ?


Người ta xếp rất nhiều gói kẹo vào 24 hộp, từng hộp đựng 120 gói. Hỏi ví như mỗi hộp đựng 160 gói kẹp thì cần phải có bao nhiêu hộp nhằm xếp hết số gói kẹo đó?