PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA BA QUÁ TRÌNH PHONG HÓA VẬN CHUYỂN VÀ BỒI TỤ

     

- các vật liệu của quy trình phong hóa được di chuyển từ nơi này cho nới khác, vùng cao xuống phía dưới trũng thấp bằng dòng rã sông ngòi, gió...

Bạn đang xem: Phân tích mối quan hệ giữa ba quá trình phong hóa vận chuyển và bồi tụ

- Cuối cùng, quy trình bồi tụ hội tụ (tích lũy) những vật liệu phá hủy, hình thành các dạng địa hình bồi tụ.

Xem thêm: Một Hình Chữ Nhật Có Nửa Chu Vi Là 307M, Chiều Dài Hơn Chiều Rộng Là 97M

=> Ba quá trình này có thể diễn ra đồng thời, giải pháp xa nhau về khía cạnh không gian.

Xem thêm: Phân Biết Các Loại Gió Mùa Ở Việt Nam Ảnh Hưởng Bởi Những Loại Gió Nào

dichvuhaotam.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp dichvuhaotam.com


Cảm ơn bạn đã sử dụng dichvuhaotam.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép dichvuhaotam.com giữ hộ các thông tin đến chúng ta để nhận được các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.