Phương Trình Điện Li Hclo4

     

Phương trình năng lượng điện li HClO4. Bài viết này cung ứng đầy đủ thông tin về phương trình hóa học đã được cân bằng, điều kiện những chất gia nhập phản ứng, hiện tượng kỳ lạ (nếu có), ... Mời chúng ta đón xem:


2. Hóa học điện li mạnh

Chất năng lượng điện li mạnh là một dung dịch/chất tan hoàn toàn hoặc sát như trọn vẹn trong nước, những phân tử hòa tan phần đông phân li ra ion.

Bạn đang xem: Phương trình điện li hclo4

Cùng với các axit như HCl, HNO3, H2SO4,… thì HClO4cũng là 1 trong số hầu hết chất năng lượng điện li mạnh. HClO4là hợp chất rất dễ dàng tan nội địa và tạo ra với nước những hidrat HClO4.nH2O (n = 1,2,3).

3. Bài bác tập vận dụng liên quan

Câu 1.Nước nhập vai trò gì trong quy trình điện li những chất rã trong nước?

A. Môi trường thiên nhiên điện li.

B. Dung môi ko phân cực.

C. Dung môi phân cực.

D. Tạo liên kết hiđro với các chất tan.

Lời giải:


Đáp án: C

Trong phân tử H2O, links O−H là links cộng hóa trị bao gồm cực, cặp e tầm thường lệch về phía oxi

=> oxi tích năng lượng điện âm, sống H tích điện dương.

Khi quá trình điện li xẩy ra tương tác giữa các phân tử nước tất cả cực và các ion vận động không xong làm cho các chất điện li dễ dãi tan trong nước

=> nước vào vai trò dung môi phân cực.

Câu 2.Dung dịch hóa học nào tiếp sau đây không dẫn điện được?

A. HCl vào C6H6(benzen).

B. CH3COONa trong nước.

C. Ca(OH)2trong nước.

D. NaHSO4trong nước.

Lời giải:


Đáp án: A

Dung dịch chất không dẫn năng lượng điện được là: HCl vào C6H6(benzen).

Xem thêm: Bài Văn Mẫu Lớp 9: Thuyết Minh Về Một Cuốn Truyện Mà Em Yêu Thích Hay Nhất


Câu 3.Dãy nào bên dưới dây chỉ bao gồm chất năng lượng điện li mạnh?

A. HF, Na2S, Ca(OH)2, Na2CO3.

B. H2SO4, NaOH, NaCl, HF.

C. HNO3, H2SO4, KOH, K2SiO3.

D. Ba(OH)2, NaOH, CH3COOH, NaCl.

Lời giải:


Đáp án: C

Dãy chỉ gồm chất điện li mạnh: HNO3, H2SO4, KOH, K2SiO3.

HNO3→ H++ NO3−

H2SO4⇔ 2H+ + SO42-

KOH → K+ + OH−

K2SiO3→ 2K+ + SiO32-


Câu 4.Dãy hóa học nào sau đây, vào nước các là hóa học điện li yếu?

A. HCl, H2SO3, H2SO4, HCl

B. H2CO3, H3PO4, CH3COOH, Ba(OH)2.

C. H2S, CH3COOH, HClO, HF

D. H2CO3, H2SO4, HClO, Fe2(SO4)3.

Lời giải:


Đáp án: C

Dãy chất trong nước hầu hết là hóa học điện li yếu hèn làH2S, CH3COOH, HClO, HF

H2S ⇄ H++ HS−

HS− ⇆ H+ +S2−

CH3COOH ⇔ CH3COO–+ H+

HClO ⇌ H+ + ClO–

HF ⇌ H+ + F–


Câu 5.Dãy các chất điện li mạnh?

A. AgCl, CH3COONa, HBr, NaOH.

B. NaCl, CH3COOH, HCl, NaOH.

C. NaCl, CH3COOH, HCl, Ca(OH)2.

D. CuSO4, H2S, H2SO4, KOH.

Xem thêm: Sự Ra Đời Của Tổ Chức Asean ( Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á )

Lời giải:


Đáp án: A

A. Đúng

B,C các loại CH3COOH là hóa học điện li yếu

D. Nhiều loại H2S là hóa học điện li yếu


Câu 6. Tính thể tích dung dịch Ba(OH)2 0,5M gồm chứa số mol ion OH–bằng số mol ion H+ có trong 400 ml hỗn hợp H2SO41M?


A. 0,2 lít

B. 0,1 lít

C. 0,4 lít

D. 0,8 lít

Lời giải:


Đáp án: D

nH2SO4= 0,4 (mol)

Phương trình năng lượng điện li

H2SO4→ 2H+ + SO42-

nOH−= nH+ = 2nH2SO4= 2.0,4 = 0,8 (mol)

Phương trình năng lượng điện li

Ba(OH)2→ Ba2++ 2OH−

nBa(OH)2=12nOH−= 12.0,8 = 0,4 (mol)

=> VBa(OH)2= nCM= 0,40,5 = 0,8 (l)

Phương trình năng lượng điện li NaHCO3

Phương trình điện li HBrO

Phương trình điện li Na2SO4

Phương trình năng lượng điện li Fe(NO3)3

Phương trình điện li NH3


Tham khảo những loạt bài bác Hóa học 12 khác:


Bài viết thuộc lớp bắt đầu nhất

1 1239 lượt xem
download về
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

*

trình làng
links
cơ chế
liên kết
bài viết mới độc nhất vô nhị
tuyển chọn sinh
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1
câu hỏi mới nhất
Thi demo THPT giang sơn
Đánh giá năng lượng
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1