Phương Trình Tổng Quát Của Quang Hợp

     

- quang hợp là quy trình sử dụng năng lượng ánh nắng mặt trời đã được diệp lục hấp thụ để tổng hợp cacbohidrat cùng giải phóng oxi từ khí cacbonic và nước:

-Phương trình:

6CO2+ 12H2O --> C6H12O6+ 6O2+ 6 H2O

Cùng đứng đầu lời giải tra cứu hiểu về quang quẻ hợp nhé


Mục lục câu chữ


I. Khái niệm


II. Các pha của quá trình quang hợp


III. Bài xích tập về quang hợp vào SGK


I. Khái niệm

- quang quẻ hợp là quy trình sử dụng năng lượng ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ từ các nguyên liệu vô cơ

- Phương trình tổng quát:

*
quang quẻ hợp là gì, Phương trình quang quẻ hợp" width="522">

II. Các pha của quá trình quang hợp

Quá trình quang đãng hợp được chia thành 2 pha: trộn sáng cùng pha tối

1. Trộn sáng

– Diễn ra ở màng tilacôit (hạt grana vào lục lạp) cần ánh sáng.

Bạn đang xem: Phương trình tổng quát của quang hợp

– NLAS được các sắc tố quang quẻ hợp hấp thu qua chuỗi truyền êlectron quang đãng hợp để tổng hợp ATP, NADPH đồng thời giải phóng O2(có nguồn gốc từ nước).

NLAS + H2O + NADP++ ADP + Pi→NADPH + ATP + O2

2. Trộn tối

– Diễn ra tại chất nền của lục lạp (strôma) và không cần ánh sáng.

– Sử dụng ATP cùng NADPH của trộn sáng để khử CO2(cố định) thành cacbohyđrat.

–Có một số con đường cố định CO2: C3, C4, CAM. Trong đó, bé đường C3là nhỏ đường phổ biến nhất (chu trình Canvin).

*
quang quẻ hợp là gì, Phương trình quang quẻ hợp (ảnh 2)" width="555">

Phân biệt pha sáng – trộn tối

Pha sáng

Pha tối

Nơi diễn raMàng tilacoitChất nền của lục lạp
Nguyên liệuH2O; ADP; NADP+CO2; NADPH
Diễn biến

Gồm 2 giai đoạn:

+ Hấp thụ ánh sáng

+ Tạo ATP và NADPH

Xảy ra theo quy trình C3ở thực vật.
Sản phẩmO2; NADPH; ATP(CH2O); ADP; NADP+

Phân biệt hô hấp và quang hợp

Hôhấp

Quang hợp

Phương trình tổng quátC6H12O6+6O2→ 6CO2+ 6H2O+ Q (ATP+to)6CO2+6H2O→C6H12O6+ 6O2
Nơi thực hiệnTế bào chấtvà ty thểLục lạp
Năng lượngGiải phóngTích luỹ
Sắc tốKhông có sắc tố tham giaCó sự thâm nhập của sắc tố
Đặc điểm khácXảy ra ở mọi tế bào sống cùng suốt ngày đêm.Xảy ra ở tế bào quang đãng hợp(lục lạp) khi đủ AS.

Xem thêm: Đun Nóng Hỗn Hợp Khí Gồm 0 06 Mol C2H2 Và 0 04 Mol H2

III. Bài xích tập về quang hợp trong SGK

Bài 1 (trang 70 sgk Sinh học 10):Quang hợp được thực hiện ở những nhóm sinh vật nào?

Lời giải:

Quang hợp được thực hiện ở nhóm: thực vật, tảo với một số vi khuẩn

Bài 2 (trang 70 sgk Sinh học 10):Quang hợp thường được tạo thành mấy pha là những trộn nào?

Lời giải:

Quang hợp thường được tạo thành hai pha: trộn sáng và pha tối.

+ trộn sáng (giai đoạn chuyển hóa năng lượng ánh sáng):

- Điều kiện: bao gồm ánh sáng

- Năng lượng ánh sáng được hấp thụ với chuyển thành dạng năng lượng trong các liên kết hóa học của ATP cùng NADPH .

+ trộn tối (quá trình cố định CO2):

- Diễn ra trong chất nền của lục lạp

- CO2bị khử thành cacbôhiđrat sử dụng năng lượng ATP cùng NADPH

Bài 3 (trang 70 sgk Sinh học 10):Những phân tử làm sao chịu trách nhiệm hấp thụ năng lượng tia nắng cho quang đãng hợp?

Lời giải:

Trong quang đãng hợp, những phân tử hấp thụ năng lượng tia nắng cho quá trình quanh hợp là những sắc tố quang đãng hợp: clorophyl (chất diệp lục), carotenoit (sắc tố vàng, da cam, tím đỏ), phicobilin.

Bài 4 (trang 70 sgk Sinh học 10):Oxi được ra đời từ chất nào cùng trong pha nào của quá trình quang hợp?

Lời giải:

Trong quá trình quang hợp, oxi được có mặt trong pha sáng, từ quá trình quang phân li nước. Quá trình quang phân li nước diễn ra nhờ vai trò xúc tác của phức hệ giải phóng oxi.

Bài 5 (trang 70 sgk Sinh học 10):Ở thực vật, trộn sáng của quá trình quang hợp diễn ra ở đâu với tạo ra sản phẩm gì để cung cấp mang đến pha tối?

Lời giải:

Ở thực vật, trộn sáng của quy trình quang hợp diễn ra ở màng talacoit của lục lạp. Trộn sáng tạo ra ATP với NADPH để cung cấp mang đến pha tối.

Bài 6 (trang 70 sgk Sinh học 10):Pha tối của quang quẻ hợp diễn ra ở đâu? Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình C3là gì? Tại sao người ta lại gọi bé đường C3là chu trình?

Lời giải:

+ pha tối của quang quẻ hợp diễn ra vào chất nền của lục lạp.

+ Sản phẩm ổn định đầu tiên của quy trình C3là một hợp chất có ba cacbon (do đó quy trình này mang tên là quy trình C3).

Xem thêm: Top 14+ Thuyết Minh Về Bàn Học 2022 Hay Nhất, Thuyết Minh Về Chiếc Bàn Học

+ Người ta gọi con đường C3là chu trình vì ở con đường này, chất kết hợp với CO2đầu tiên là RiDP (một phân tử hữu cơ bao gồm 5C) lại được tái tạo vào giai đoạn sau để con đường tiếp tục xoay vòng.