Sinh học 9 bài 15

     
cấu trúc hóa học của phân tử ADN

Lý thuyết: kết cấu hóa học tập của phân tử ADN. ADN được cấu tạo theo cơ chế đa phân.

Bạn đang xem: Sinh học 9 bài 15

Xem cụ thể


kết cấu không gian cùng tính chất bổ sung cập nhật của phân tử ADN,

Cấu trúc không khí của ADN, tính chất bổ sung của ADN.

Xem cụ thể


thắc mắc lý thuyết 1 trang 45 SGK Sinh học 9

Giải bài xích tập câu hỏi bàn luận trang 45 SGK Sinh học tập 9.

Xem thêm: Những Phần Mềm Tối Ưu Win 10, Top 6 Phần Mềm Tăng Tốc Máy Tính Win 10 Cực Nhanh

Xem giải mã


câu hỏi lý thuyết 2 trang 46 SGK Sinh học 9

Giải bài xích tập câu hỏi đàm đạo trang 46 SGK Sinh học 9.

Xem thêm: Tăng Kích Thước Bàn Phím Iphone, Phóng To Bàn Phím Trên Iphone 6+

Xem giải thuật


bài xích 1, 2, trang 47, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 trang 47 SGK Sinh học tập 9. Đặc điểm cấu tạo của ADN. 2.Vì sao ADN có kết cấu rất nhiều chủng loại và đặc thù?

Xem giải thuật


bài bác 2 trang 47 SGK Sinh học 9

Giải bài xích 2 trang 47 SGK Sinh học tập 9. Do sao ADN có cấu trúc rất nhiều chủng loại và đặc thù?

Xem lời giải


bài xích 3, 4, trang 47, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 trang 47 SGK Sinh học 9. Mô tả kết cấu không gian của ADN. Hệ trái của nguyên tắc bổ sung cập nhật được thể hiện ở đầy đủ điểm nào?

Xem giải mã


bài bác 4 trang 47 SGK Sinh học tập 9

Giải bài bác 4 trang 47 SGK Sinh học 9. Một đoạn mạch đơn của phân tử ADN có trình tự sắp xếp như sau:A-T-G-X-T-A-G-T-X

Xem giải thuật


bài bác 5, 6, trang 47, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài bác 5 trang 47 SGK Sinh học tập 9.Tính đặc điểm của mỗi đoạn ADN bởi yếu tố nào sau đây quy định?

Xem giải mã


bài xích 6 trang 47 SGK Sinh học 9

Giải bài 6 trang 47 SGK Sinh học 9. Theo NTBS thì các trường phù hợp nào sau đó là đúng?

Xem lời giải


*
*

*

*
*

*
*

*

Đăng ký để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép dichvuhaotam.com nhờ cất hộ các thông báo đến chúng ta để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.