TIẾNG ANH 5 TẬP 2

     

bố mẹ luôn luôn muốn dạy các con học tiếng Anh tại nhà nhưng lại lừng chừng tìm bài xích giải, đáp án bao gồm xác, an toàn và đáng tin cậy ở đâu. Nội dung bài viết dưới đây, Step Up vẫn gửi đến các bậc bố mẹ và chúng ta học sinh toàn bộ lời giải bài xích tập tiếng Anh lớp 5 unit 14 trong sách giáo khoa với sách bài xích tập chuẩn nhất.

Bạn đang xem: Tiếng anh 5 tập 2

1.Giải bài tập sách giáo khoa tiếng Anh lớp 5 unit 14

Sau đây là tổng thể lời giải chi tiết các bài bác tập Sách Giáo Khoa giờ đồng hồ Anh lớp 5 unit 14: What happened in the story?, đầy đủ tất cả các Lesson mang đến tiếng Anh lớp 5 bài bác 14 – giờ đồng hồ Anh lớp 5 unit 14: What happened in the story?, cung ứng quá trình các bạn học sinh từ bỏ học ở trong nhà và các bậc phụ huynh dạy những con.

Sách Giáo Khoa tiếng Anh lớp 5 unit 14 được chia làm 3 Lesson với những mục: Look, listen & repeat, Point và say, Let’s talk, Listen và tick, Read and complete, Let’s sing giúp các bạn học sinh tăng vốn tự vựng, luyện kĩ năng phát âm,…

Tiếng Anh lớp 5 unit 14 – Lesson 1

Look, listen and repeat (Nhìn, nghe với lặp lại)

Click nhằm nghe trên đây

*

a) Watermelons are so delicious!

Dưa hấu thật tuyệt vời tuyệt!

We have a Vietnamese story about watermelons called The St of Mai An Tiem.

Chúng ta có một câu truyện nước ta về quả dưa hấu call là Truyện của Mai An Tiêm.

Oh, really? What happened in the story?

Ồ, thật không? Điều gì xẩy ra trong câu truyện?

b) First, King Hung ordered Mai An Tiem và his family to live on The island was very far away.

Đầu tiên, vua Hùng chỉ thị cho Mai An Tiêm và gia đình của cậu ta cho sống sinh hoạt đảo. Quần đảo rốt xa xôi.

Then one day, An Tiem found some đen seeds and he grew them. The seeds gave watermelons.

Rồi một hôm, An Tiêm tìm kiếm thấy một vài phân tử màu black và cậu ấy đã gieo chúng. Hầu như hạt như là đã sinh sản thành phần đa quả dưa hấu.

c) Next, An Tiem’s family exchanged the watermelons for food and drink. Tiếp theo, mái ấm gia đình An Tiêm đã đổi mọi quả dưa hấu để đưa thức ăn uống và thức uống.

d) Oh, they were lucky in the end, right?

Ồ họ đã may mắn vào thời điểm cuối đúng không?

In the end, King Hung heard about the story và he let An Tiem và his family go back home.

Cuối cùng, vua Hùng nghe được câu chuyện và đơn vị vua đến An Tiêm và gia đình của cậu ấy về bên nhà.

Point & say (Chỉ với đọc)

Click để nghe tại đây

*

What happened ỉn the story?

Chuyện gì xảy ra trong câu truyện?

First, King Hung ordered Mai An Tiem & his family to live on an island. The island was very far away.

Đầu tiên, vua Hùng sai bảo cho Mai An Tiêm và gia đình của cậu ta cho sống nghỉ ngơi đảo. Quần đảo rất xa xôi.

Then one day, An Tiem found some đen seeds & he grew them. The seeds gave watermelons.

Rồi một hôm, An Tiêm tìm kiếm thấy một vài phân tử màu đen và cậu ấy đang gieo chúng. Hầu như hạt tương đương đã chế tạo thành đều quả dưa hấu.

Next, An Tiem’s family exchanged the watermelons for food & drink.

Tiếp theo, mái ấm gia đình An Tiêm vẫn đổi phần lớn quả dưa hấu để đưa thức ăn uống và thức uống.

In the end, King Hung heard about the story & he let An Tiem và his family go back home.

Cuối cùng, vua Hùng nghe được mẩu truyện và bên vua đến An Tiêm và gia đình của cậu ấy trở về nhà.

Let’s talk (Chúng ta thuộc nói)

Hỏi và vấn đáp những câu hỏi về Truyện của Mai An Tiêm.

What happened in the story?

Chuyện gì xảy ra trong câu truyện?

First,…

Đầu tiên,…

Then…

Sau đó…

Next,…

Tiếp theo,…

In the end,..

Cuối cùng,…

Listen & number (Nghe và điền số)

Click để nghe tại đây

*

a 4 b 1 c 5 d 2 e 3

Audio script

Once up a time, there was a beautiful princess. She lived in a very big castle. She was unhappy because she couldn’t walk. One day, a prince visited the castle và met the princess. He wanted to help her. He gave her an apple and said, “This magic táo bị cắn can make you walk. The princess ate the apple. Then the next morning, the princess woke up. She was so surprised because she could walk! She felt very happy. She ran and danced in the castle. In the end, the prince và the princess got married & they lived happily ever after.

Read and complete (Đọc với hoàn thành)

*

(1) princess (2) legs (3) táo bị cắn (4) got up (5) in the end

Nhiều năm về trước, có một nàng công chúa rất xinh đẹp cơ mà sống trong thọ đài. Công chúa có vụ việc ở chân và thiết yếu đi được. Vào một trong những ngày nọ, một chàng hoàng tử sẽ viếng thành tháp và đã chạm mặt nàng công chúa xinh đẹp. đàn ông đưa cho người vợ một qua táo apple và nói: “Đó là quả táo apple thần có thể làm cho nữ đi được!”. Công chúa hết sức hạnh phúc. Thanh nữ đã ăn quả táo. Kế tiếp vào sáng sủa hôm sau, chị em đã thức dạy dỗ và cực kỳ ngạc nhiên cũng chính vì nàng rất có thể đi, chạy và nhảy múa. Cuối cùng, hoàng tử cùng công chúa sẽ kết hôn và sống thật hạnh phúc mãi mãi về sau.

Let’s sing (Chúng ta thuộc hát)

Click để nghe trên đây

 Once upon a time,…

Ngày xửa ngày xưa,…

Once upon a time,

There was a beautiful princess Who lived in a castle by the sea.

Then one day,

She met a handsome prince

She married him

And they lived happily ever after.

Ngày xửa ngày xưa,

Có một nàng công chúa xinh đẹp sống vào một lâu đài gần biển

Rồi một ngày,

Nàng gặp gỡ một nam giới hoàng tử đẹp trai.

Nàng đang kết hôn cùng với chàng

Và bọn họ sống thật hạnh phúc mãi mãi về sau.

Tiếng Anh lớp 5 unit 14 – Lesson 2

Look, listen & read (Nhìn, nghe với lặp lại)

Click nhằm nghe tại đây

*

a) What are you doing, Linda?

Bạn đang làm những gì vậy Linda?

I’m reading The Golden starfruit Tree.

Mình đang đọc Ăn khế trả vàng.

b) Oh, I read it last week. What bởi vì you think of the two brothers?

Ồ, tôi đã đọc tuần trước. Các bạn nghĩ gì về hai anh em?

I think the older brother is very greedy.

Mình nghĩ người anh hết sức tham lam.

c) Yeah, you’re right. How about the younger one?

Ồ, các bạn đúng rồi. Còn người em thay nào?

He’s very kind.

Cậu ấy rất tốt bụng.

d) vị you lượt thích the story?

Bạn tất cả thích câu truyện không?

Yes, I do. We can learn a lesson from it: don’t be so greedy!

Mình thích. Chúng ta cũng có thể học một bài học kinh nghiệm từ nó: chớ quá tham lam

Point và say (Chỉ và đọc)

Click để nghe trên đây

*

a) What bởi you think of the mouse?

I think intelligent.

Bạn nghĩ về gì về bé chuột?

Tôi nghĩ về thông minh.

b) What do you think of An Tiem?

I think hard-working.

Bạn nghĩ gì về An Tiêm?

Tôi nghĩ chăm chỉ.

c) What do you think of the older brother?

Bạn suy nghĩ gì về fan anh?

I think greedy.

Tôi nghĩ về tham lam.

d) What bởi vì you think of Snow White?

Bạn nghĩ về gì về Bạch Tuyết?

I think kind.

Tôi nghĩ giỏi bụng

Let’s talk (Chúng ta cùng nói)

Hỏi và vấn đáp những câu hỏi về một quyển sách, một câu truyện hoặc một nhân vật.

What kinds of stories bởi you like? Những các loại truyện nào bạn thích?

I like… Tôi thích…

What vì chưng you think of…? các bạn nghĩ gì về…?

I think he’s/she’s/it’s… Tôi nghĩ cậu/cô ấy/nó…

Listen and tick

Click nhằm nghe tại đây

*

1.c 2. A 3. A

Audio script

Phong: What story do you lượt thích best?

Linda: I lượt thích Snow White & the Seven Dwarfs.

Phong: What vị you think of the main character?

Linda: I think she’s kind.

Mai: What are you reading, Peter?

Peter: I’m reading The story of Mai An Tiem.

Mai: What bởi vì you think of Mai An Tiem?

Peter: I think he’s hard-working.

Tony: What are you reading, Nam?

Nam: Aladdin & the Magic Lamp.

Tony: What vì chưng you think of Aladdin?

Nam: He’s generous.

Write about your favorite book (Viết về quyển sách thương yêu của bạn)

*

Những loại sách nào các bạn thích?

I lượt thích fairy tales.

Tôi thích những truyện cổ tích.

Quyển sách yêu thích của người sử dụng là gì?

My favourite book is The story of Tam và Cam.

Quyển sách thích thú của tôi là Truyện Tấm và Cám.

Nhân vật nào bạn thích thú nhất?

I like Tam.

Tôi yêu thích cô Tấm

Nhân đồ gia dụng nào bạn không thích?

I don’t lượt thích Cam.

Tôi không thích hợp Cám.

Tại sao mình thích quyển sách này?

Because each of them gives me a lesson in life.

Bởi vì mỗi người trong số họ mang lại tôi một bài học trong cuộc sống.

Let’s play (Chúng ta thuộc chơi)

Storytelling (Kể chuyện)

*

One day, King Hung got angry with Mai An Tiem…

Vào một ngày nọ, vua Hùng đã bực tức với Mai An Tiêm…

Tiếng Anh lớp 5 unit 14 – Lesson 3

Listen & repeat (Nghe cùng lặp lại)

Click nhằm nghe tại đây

 What happened in the story?

Chuyện gì xẩy ra trong câu truyện?

First, King Hung ordered Mai An Tiem and his family to lớn live on an island.

Đầu tiên, vua Hùng chỉ thị cho Mai An Tiêm và gia đình của cậu ta mang lại sống sống đảo.

Then one day, An Tiem found some black seeds & he grew them.

Rồi một hôm, An Tiêm search thấy một vài hạt màu black và cậu ấy vẫn gieo chúng.

Next, An Tiem’s family exchanged the watermelons for food và drink.

Tiếp theo, gia đình An Tiêm vẫn đổi số đông quả dưa hấu nhằm lây thức ăn uống và thức uống.

In the end, King Hung let An Tiem and his family go back home.

Cuối cùng, vua Hùng cho phép An Tiêm và mái ấm gia đình của cậu ấy về bên nhà.

Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud (Nghe với khoanh tròn a hoặc b. Tiếp nối đọc mập những câu sau)

Click nhằm nghe trên đây

*

b First, the poor girl went to the forest.

Đầu tiên, cô nàng nghèo đi khu vực rừng.

b Then she met an old man.

Sau đó cô ấy đã chạm mặt một ông già.

a Next, he gave her three wishes.

Tiếp theo, ông ây đã đến cô ấy ba điều ước.

a In the end, she married a prince.

Xem thêm: Em Hãy Viết Chương Trình Tính Tổng Các Số Chẵn Từ 1 Đến N, Just A Moment

Cuối cùng, cô ấy đang kết hôn với cùng một hoàng tử.

Listen to the story (Nghe câu truyện)

Click nhằm nghe tại đây

The Fox & the Crow Cáo với Quạ

A long time ago, there was a fox & a crow. The crow stood on the roof of a house with a piece of meat in its beak. The hungry fox was standing on the ground. The fox asked the crow, “Can you give me some meat? The crow shook its head. Then the fox asked, “Can you dance?” The crow shook its head. Then the fox asked, “Can you sing” “Yes,…” the crow opened his beak và said. He dropped the meat on the ground. The fox picked up the meat and said, “Ha ha! Thanks for the meat.”.

Một thời gian dài trước đây, tất cả một nhỏ cáo và một bé quạ. Nhỏ quạ đứng trên mái của một nơi ở với miếng thịt ngậm trong miệng của nó. Bé cáo đói sẽ đứng trên mặt đất. Cáo hỏi quạ: “Có thể cho tôi một không nhiều thịt ko ạ?”. Nhỏ quạ nhấp lên xuống đầu. Sau đó con cáo hỏi “Bạn có thể nhảy múa được không?”. Nhỏ quạ nhấp lên xuống đầu. Tiếp nối cáo hỏi: “Bạn rất có thể hát được không?” “Được,… bé quạ mở miệng và nói. Cậu ấy sẽ để rơi từng miếng thịt xuống đất. Nhỏ cáo nhặt miếng thịt cùng nói: “Ha ha! cám ơn đã đến miếng thịt”.

Read & write (Đọc và viết)

*

Xin chào, bản thân là Mai. Sở thích của chính bản thân mình là đọc phần đông truyện dân gian. đầy đủ truyện dân gian thường xuyên ngắn và thú vị. Bọn chúng thường mang lại tôi một quá bất ngờ khác. đều nhân vật nhiều lúc thật thà, nhiều khi tham lam, đôi khi khôn ngoan, nhiều lúc ngốc nghếch. Tôi ưng ý truyện Cáo với quạ khôn xiết nhiều. Cáo thông minh với quạ thì không. Quạ mất đi miếng giết ngon của nó và cáo đã lấy nó. Tôi thích truyện dân gian siêu nhiều bởi vì mỗi một nhân vật trong những họ cho tôi một bài học trong cuộc sống.

Những một số loại truyện Mai say đắm đọc là gì?

She likes reading folk tales.

Cô ấy yêu thích đọc đông đảo truyện dân gian.

Cô ấy nghĩ gì về truyện dân gian?

She thinks they are usually short and interesting.

Cô ấy nghĩ bọn chúng thường ngắn và thú vị.

Cô ấy nghĩ gì về hồ hết nhân vật dụng trong truyện dân gian?

She thinks the characters are sometimes honest, sometimes greedy, sometimes wise, sometimes stupid.

Cô ấy nghĩ gần như nhân vật nhiều khi thật thà, thỉnh thoảng tham lam, thỉnh thoảng khôn ngoan, nhiều khi ngốc nghếch.

Cô ấy suy nghĩ gì về phần nhiều nhân đồ vật trong truyện Cáo với quạ?

She thinks the fox was clever and the crow was not.

Cô ấy suy nghĩ cáo thông minh cùng quạ thì không.

Tại sao cô ấy thích phần đông truyện dân gian?

Because each of them gives her a lesson in life.

Bởi bởi mỗi một nhân vật trong các họ đến cô ấy một bài học kinh nghiệm trong cuộc sống.

Write about the characters in your favorite story (Viết về các nhân thiết bị trong truyên yêu mếm của bạn)

My favourite story is The Golden starfruit Tree.

The main characters are the older brother and the younger brother. I like the younger brother because he is honest & kind.

Truyện yêu thích của tôi là Ăn khế trả vàng.

Những nhân vật đó là người anh và tín đồ em. Tôi thích bạn em chính vì cậu ấy ngay thẳng và tốt bụng.

Project (Dự án)

Kể một câu truyện và bạn nghĩ gì về đầy đủ nhân vật.

Colour the stars (Tô màu phần lớn ngôi sao)

Bây giờ tôi gồm thể…

hỏi và trả lời những câu hỏi về truyện cùng nhân vật.

nghe với gạch dưới đa số đoạn văn về truyện cùng nhân vật.

đọc và gạch dưới hầu như đoạn văn về truyện với nhân vật.

viết về phần nhiều nhân thiết bị trong một câu truyện.

2. Giải bài bác tập sách bài tập giờ Anh lớp 5 unit 14

A. Pronunciation

Phần này sẽ giúp đỡ học sinh củng nạm về phát âm giờ đồng hồ Anh.

1. Mark the sentence intonation… (Đánh dấu ngữ điệu của câu. Tiếp nối đọc to các câu đó.)

*

Hướng dẫn dịch:

Đã gồm gì xẩy ra trong truyện?

Đầu tiên, cô ấy tới công ty bà ngoại mình.

Rồi nhỏ sói chạy cho tới căn nhà.

Sau đó, con sói nhảy thoát ra khỏi giường.

Cuối cùng, người thợ săn đang giết con sói.

Read và match…(Đọc với nối. Kế tiếp đọc to mọi câu đó.)
1. B2. D3. C4. A

Hướng dẫn dịch:

Đầu tiên, con quạ đang đậu trên mái nhà với một miếng thịt trong mỏ.Rồi con cáo hỏi “Bạn hoàn toàn có thể hát không?”Sau đó quạ mở miệng to hát cùng đánh rơi miếng thịt.Cuối cùng, nhỏ cáo nạp năng lượng miếng thịt cùng chạy đi mất.

B. Vocabulary

1.Circle the odd one out. (Khoanh từ không giống loại)

Kuala LumpurforestwaitcastleThan

2. Read & circle a or b. (Đọc với khoanh a hoặc b)

1. B2. B3. B4. B5. B

Hướng dẫn dịch:

Bạn suy nghĩ gì về Mai An Tiêm?Nhan đề truyện là bé cáo và bé quạ.Bạn suy nghĩ gì về nhỏ chuột trong truyện Sư tử cùng Chuột?Cuối cùng, hoàng tử đã đưa công chúa và họ sống niềm hạnh phúc suốt đời.Sau đó rùa cứ đi cùng đi.

C. Sentence patterns

Read và match (Đọc với nối)
1. C2. D3. A4. E5. B

Hướng dẫn dịch:

Truyện Mai An Tiêm ban đầu từ khi nào? Từ rất mất thời gian trước.Nhân đồ dùng trong truyện là những ai? Mai An Tiêm và gia đình anh ấy.Đầu tiên đã có chuyện gì? Vua Hùng bực tức với Mai An Tiêm. Ông đã đày anh và mái ấm gia đình anh ra một hòn đảo.Kết thúc truyện nạm nào? Vua Hùng mang lại An Tiêm và mái ấm gia đình anh ấy trở về nhà.Bạn suy nghĩ sao về truyện này? mái ấm gia đình đó thiệt may mắn.

2. Read & complete…(Đọc và dứt đoạn văn làm việc trang sau.)

(l) c(2) e(3) d(4) a(5) b

Hướng dẫn dịch:

Linda: Tôi sẽ đọc một mẩu truyện cổ tích.

Mai: Một mẩu chuyện cổ tích ư? tốt vời! Nó nói tới điều gì?

Linda: Một nhỏ thỏ và một nhỏ rùa.

Mai: Chuyện gì xẩy ra trong câu chuyện?

Linda: con thỏ và con rùa đang chạy đua (thi chạy).

Mai: tiếp nối chuyện gì xảy ra?

Linda: nhỏ thỏ ngủ thiếp đi trên đường đua.

Mai: ở đầu cuối ai chiến hạ cuộc đua?

Linda: Rùa đã chiến hạ cuộc.

D. Speaking

1. Read and reply. (Đọc và đáp lại)

I like The Fox và the Crow.First, the fox asked, “Can you give me some meat?”

Then, the fox asked, ‘Can you dance?”. The crow shook its head.

Next, the fox asked, ‘Can you sing?” ‘Yes,…” the crow opened his beak & said.

In the end, the fox picked up the meat & said, ‘Ha ha!”.

I lượt thích the fox.I think the fox is clever and the crow is not clever.

Hướng dẫn dịch:

Tôi thích câu chuyện Cáo cùng quạ.Đầu tiên, cáo hỏi: ‘Bạn sẽ đến tôi một ít thịt được không?”

Sau đó, cáo hỏi: “Bạn có thể khiêu vũ không? con quạ nhấp lên xuống lắc loại đầu của mình.

Tiếp theo, cáo hỏi: “Bạn có thể hát không? Có… con quợ mở miệng cùng đớp.

Cuối cùng, bé cáo nhặt miếng thịt với nói, “Ha ha!”.

Tôi mê thích cáo.Tôi suy nghĩ cáo thông minh với quạ thì không.

2. Ask and answer the questions above. (Hỏi và vấn đáp những thắc mắc ở trên.)

I lượt thích The Hare and the Tortoise. B. First, the hare và the tortoise had a race.

Then, the hare fell asleep on the road.

Next, the tortoise walked and walked.

In the end, the tortoise won the race.

I like the tortoise.I think the tortoise is hard-working & the hare is not hard-working.

Hướng dẫn dịch:

Tôi thích câu chuyện Thỏ cùng Rùa.Đầu tiên, thỏ và rùa chạy đua.

Sau đó, thỏ ngủ thiếp di trê tuyến phố chạy.

Tiếp theo, rùa đi mãi đi mãi.

Cuối cùng, rùa đã thành công cuộc đua.

Tôi mê say cáo.Tôi nghĩ về rùa thì siêng năng và thỏ thì không.

E. Reading

Read và complete. (Đọc và hoàn thành.)

(l) race

(2) tortoise

(3) rest

(4) slowly

(5) lesson

Hướng dẫn dịch:

Một ngày nọ, bao gồm một cuộc đua giữa một con thỏ và một bé rùa “sẵn sàng, ổn định, đi”, những loài vật hét lên trong quần thể rừng. Thỏ chạy rất nhanh và nhanh chóng qua mặt rùa. Thỏ nghĩ, “mình sẽ thành công cuộc thỉ, nhưng bạn thích nghỉ ngơi trước đã”. Thỏ sớm ngủ thiếp đi dưới một gốc cây. Rùa đi mãi đi mãỉ một giải pháp chậm chạp. Cậu ấy ko dừng nhằm nghỉ ngơi. Cậu ấy vẫn qua phương diện thỏ. Tiếp nối cậu ấy đang qua gạch kết thúc! Những con vật reo hò rầm rĩ chúc mừng cho người thành công đã thức tỉnh thỏ. Thỏ bắt đầu chạy lại, cơ mà nó đã quá trễ. Bài học kinh nghiệm của câu chuyện này là: Đi chậm chạp tốt hơn đi cấp tốc mà bất cẩn.

2. Read and write the answers. (Đọc và viết câu trả lời.)

The main characters are the hare and the tortoise.The story happened in the forest.The tortoise won the race.The lesson of the story is: it is better lớn go slowly than quickly & carelessly.

Hướng dẫn dịch:

Những nhân vật chính trong mẩu chuyện là thỏ và rùa.Câu chuyện đà xây ra vào một khu rừng.Rùa đang chiến thăng cuộc thi.Bài học của mẩu chuyện này là: Đi lờ đờ tốt rộng đi nhanh mà bất cẩn

F. Writing

1. Match the sentences…(Nối đông đảo câu với những bức ảnh về mẩu chuyện Ăn khế trả vàng.)

1. D2. C3. E4. A5. B

Hướng dẫn dịch:

Người anh trai có hầu hết đất và toàn bộ tiền bố mẹ để lại.Người em trai chỉ bao gồm một miếng đất nhỏ dại và một cây khế.Một bé chim rất lớn đậu bên trên cây và ăn uống trái. Rồi nó nói với người em rằng “Tôi đang lấy quà trả mang lại trái. Sở hữu túi bự đi nhưng mà đựng vàng.”Người em cho vàng vào túi rồi leo lên lưng chim để bay về nhà.Người anh trai tham lam biết chuyện cây khế. Anh ta đang đợi con chim cùng nhét kim cương vào một chiếc túi cực kỳ to. Anh ta leo lên sườn lưng chim nhưng cái túi quá nặng. Sau cùng thì anh ta đã biết thành ngã xuống biển.

2. Complete the story. (Hoàn thành câu chuyện.)

A long time ago, two brothers received a fortune from their parents. The elder brother was greedy, but the younger brother was very kind.

The elder brother got most of the land và all the money left by his parents. The young brother had only a small piece of land và a star fruit tree.

One day, there is a very big bird stopped on the tree & ate the fruit. Then the bird said khổng lồ the younger brother, “Starfruits I eat with gold I pay, be ready with a three-foot bag và follow me khổng lồ get it”.

A few days later, the bird came back, ate the starfruit then invited the younger brother khổng lồ took a seat on its back. The bird took him very far before landing on a deserted island. The younger brother put gold in the bag và climbed on the back of the bird to lớn fly home.

The greedy elder brother knew about the starfruit tree. He brought a very big bag và put gold into it. He got on the bird’s back, but the bag was too heavy. In the end, the elder brother fell into the sea.

Hướng dẫn dịch:

Một thời gian dài trước đây, hai bạn bè đã nhận một gia sản từ bố mẹ của họ. Fan anh thì tham lam nhưng fan em thì tốt nhất có thể bụng.

Người anh đang lấy số đông đất đai và toàn bộ tiền bạc đãi để lại tự ba người mẹ anh ta. Bạn em chỉ một miếng đất bé dại và cây khế.

Vào một ngày nọ, có một bé chim rất lớn đậu trên cây và nạp năng lượng quả. Tiếp nối con chim nói với người em, “Ăn khế, trả vàng, sẵn sàng sẵn một dòng túi cha gang cùng theo tôi rước vàng”.

Một vài hôm sau đó, bé chim đang trở lợi ăn khế kế tiếp mời người em ngồi lên sống lưng chim. Nhỏ chim đã gửi cậu ấy đi khôn cùng xa trước khi đáp xuống một hòn đảo hoang vắng. Người em vứt vàng vào túi và leo lên lưng chim để bay về nhà.

Người anh tham lam đã biết chuyện về cây khế. Anh ta mang theo cái túi rất lớn và quăng quật vàng vào nó. Anh ta đang leo lên sống lưng chim nhưng mẫu túi quá nặng. Cuối cùng, fan anh bị rơi xuống biển.

Xem thêm: Đọc Hiểu Over The Past 600 Years, English Has Grown From A Language

Để những con học tập tiếng Anh kết quả hơn, ngoài việc học những nội dung trên trường, ba mẹ nên tò mò và tìm hiểu thêm các cuốn sách học từ vựng mang đến lứa tuổi con trẻ em, các phương pháp, các web học tiếng Anh hiệu quả trên Internet.

Bài viết ngày hôm nay, Step Up sẽ tổng hợp tương đối đầy đủ lời giải tiếng Anh lớp 5 unit 14 vào sách Giáo Khoa với Bài Tập giờ Anh lớp 5 của cục Giáo Dục. Công ty chúng tôi hi vọng rằng bài viết này sẽ giúp cho ba bà bầu dạy các con học thuận lợi hơn. Chúc các con học hành thật tốt với cuốn sách giờ đồng hồ Anh lớp 5 nhé!