KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG RƠI TỰ DO

     

1. Trả lời câu hỏi: Sự rơi tự do là gì ? Nếu điểm lưu ý của chuyển động rơi thoải mái và viết cách làm tính gia tốc rơi thoải mái ?

- Sự rơi từ do là sự rơi chỉ dưới công dụng của trọng lực.

Bạn đang xem: Khảo sát chuyển động rơi tự do

- Đặc điểm:

+ Phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống.

+ Là chuyển động nhanh dần đều.

+ tại một địa điểm nhất định bên trên Trái Đất với ở ngay sát mặt đất, phần lớn vật mọi rơi tự do với cùng vận tốc g.

- phương pháp tính gia tốc rơi tự do: (g=dfrac2st)

Trong đó:

+ s : quãng đường đi được của thứ rơi tự do thoải mái (m).

+ t : thời hạn vật rơi thoải mái (s).

2. Kết quả

Bảng 8.1 Khảo sát hoạt động rơi tự do thoải mái : Đo thời hạn rơi ứng với các khoảng cách s khác nhau.

Vị trí đầu của thiết bị rơi: (s_0 = 0 (mm)).

Xem thêm: Hãy Kể Lại Một Sự Việc Em Lo Gây Ra Khiến Bố Mẹ Buồn Phiền ?

*

Trong đó: (overline t_i = dfract_1 + t_2 + .. + t_55)

Vẽ đồ gia dụng thị: Dựa vào tác dụng trong Bảng 8.1, lựa chọn tỉ lệ thích hợp trên các trục tung với trục hoành để vẽ thiết bị thị (s = s(t^2)).

*

a) Nhật xét:

Ta có: (s = dfracgt^22 = s(t)).

Như vậy s nhờ vào vào thời gian là hàm bậc 2 ẩn t, do thế nếu vẽ đồ vật thị màn trình diễn s qua t thì nó tất cả dạng một đường cong Parabol.

Nhưng việc hỏi dạng thứ thị của s theo ẩn ((t^2)), do vậy bọn họ phải chú ý.

Từ (s =dfracgt^22 o s = dfracg.X2) với (X = t^2), ở chỗ này t là biến bắt buộc X cũng chính là biến.

Ta phân biệt sự nhờ vào của s theo ẩn X là 1 hàm số bậc nhất:

(Y = A.X + B) (với (A = g/2, B = 0)) đề xuất đồ thị (s = s(t^2) = s(X)) tất cả dạng là một trong những đường thẳng.

Xem thêm: Giải Bài 20 Trang 79 Sgk Toán 8 Tập 1, 22, 23, 24 Trang 79, 80 Sgk Toán 8 Tập 1

Như vậy vận động của trang bị rơi thoải mái là chuyển động thẳng cấp tốc dần đều.

b) khi đã xác minh được chuyển động rơi tự do thoải mái là một vận động nhanh dần đều, ta hoàn toàn có thể xác định các giá trị của g theo cách làm (g=dfrac2st^2) và tốc độ của thứ rơi trên cổng E theo cách làm (v=dfrac2st) ứng với những lần đo. Hãy tính những giá trị trên và ghi vào bảng 8.1


c) Đồ thị (v = v(t)) có dạng một đường thẳng, có nghĩa là vận tốc rơi từ bỏ do tăng dần theo thời gian. Vậy hoạt động rơi thoải mái là hoạt động thẳng nhanh dần đều

*

d)

Ta có:

(eginarrayloverline g = dfracg_1 + g_2 + g_3 + g_44\ = dfrac6,339 + 18,261 + 10,342 + 9,5834 \= 11,13m/s^2endarray)

(eginarraylDelta g_1 = left| overline g - g_1 ight| = 4,791\Delta g_2 = left| overline g - g_2 ight| = 7,131\Delta g_3 = left| overline g - g_3 ight| = 0,788\Delta g_4 = left| overline g - g_4 ight| = 1,547endarray)

e)

Kết quả: (g = overline g pm left( Delta g ight)_max = 11,13 pm 7,131left( m/s^2 ight))