TÌM UCLN CỦA 2 SỐ

     

Ước chung lớn nhất (ƯCLN) là gì, phương pháp tìm mong chung lớn nhất? Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết dưới đây để có câu trả lời nhé.

Bạn đang xem: Tìm ucln của 2 số


Ước chung lớn số 1 là gì?

Ước chung lớn nhất (ƯCLN) của nhì hay các số là số lớn số 1 trong tập hợp những ước chung của các số đó.

Trong giờ Anh, mong chung lớn nhất gọi là greatest common factor (GCF).

Ký hiệu ước chung lớn số 1 của a cùng b là ƯCLN(a,b).

Ví dụ: tìm kiếm ƯCLN(24, 16, 32)

Ư(24) = 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24

Ư(16) = 1, 2, 4, 8, 16

Ư(32) = 1, 2, 4, 8, 16, 32

Vậy ƯCLN(24, 16, 32) = 8

Cách tìm mong chung bự nhất

Cách 1: Liệt kê các ước chung của những số rồi lựa chọn ra ƯCLN

Để tìm cầu chung béo nhất của những số, ta tìm tập hợp các ước của từng số đó. Kế tiếp chọn ước chung béo nhất.

Ví dụ: tìm kiếm Ước chung lớn số 1 của nhì số tự nhiên và thoải mái 16 với 30.

Đầu tiên ta tìm kiếm tập hợp các ước của 16 với 30.

Ư(15) = 1, 2, 4 , 8, 16

Ư(30) = 1 , 2 , 3 , 5 , 6 , 10 , 15 , 30

Vậy ƯCLN (16,30) = 2

Cách 2: Phân tích các số ra vượt số nguyên tố


Bước 1: so sánh mỗi số ra vượt số nguyên tố.

Bước 2: chọn ra những thừa số yếu tố chung.

Bước 3: Lập tích các tích thừa số đã chọn, mỗi thừa số mang với số mũ nhỏ nhất của nó.

Xem thêm: Khai Báo Y Tế Nội Địa Việt Nam, Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Khai Báo Y Tế

Tích chính là ƯCLN bắt buộc tìm.


Ví dụ: kiếm tìm ƯCLN(12, 30)

12 = 2 x 2 x 3

30 = 2 x 3 x 5

Ta có: những thừa số nguyên tố thông thường là 2 cùng 3.

Vậy ƯCLN(12, 30) = 2 x 3 = 6


Cách 3: tìm ƯCLN bởi bội chung nhỏ tuổi nhất (BCNN) (điều kiện a, b khác 0)

Ước chung lớn số 1 của a cùng b rất có thể tính bằng phương pháp lấy tích của a với b phân tách cho bội chung nhỏ nhất (BCNN) của a cùng b.

Ví dụ: tìm ƯCLN(12, 30)

B(12) = 0, 12, 24, 36, 48, 60,...

B(30) = 0, 30, 60,...

Ta có: BCNN(12,30) = 60

Vậy ƯCLN(12,30) = 12.30:60 = 6

Những để ý khi tìm mong chung to nhất

Nếu trong những số đang cho có một số bởi 1 thì cầu chung lớn nhất của những số đó bởi 1.

Ví dụ: ƯCLN(1, 55, 95) = 1

Nếu các số đã mang đến mà không tồn tại thừa số nguyên tố tầm thường thì mong chung lớn nhất của số đó là 1.

Ví dụ: Số 5 và 8 không có thừa số yếu tắc chung cần ƯCLN(5,8) = 1

Hai hay các số bao gồm ước chung lớn số 1 bằng 1 được điện thoại tư vấn là phần đông số nguyên tố cùng nhau.

Ví dụ: ƯCLN (6,35) = 1 cần 6 và 35 là hai số nguyên tố cùng nhau.

Xem thêm: Iphone 8 Plus Mất Loa Trong, Chuông Trên Iphone 8 Plus, Sửa Lỗi Iphone 8/8Plus/X Hỏng Loa Trong

Trong các số vẫn cho, nếu gồm số nhỏ nhất là ước của các số còn lại thì mong chung phệ nhất của các số đã cho chính là số nhỏ tuổi nhất ấy.

Ví dụ: 5 phần đông là mong của 5 với 15 buộc phải ƯCLN(5,15) = 5


4,2 ★ 21