TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA NH3 LÀ

     

Amoniac NH3 là hóa học khí ko màu, mùi khai và xốc được ứng dụng làm chất gây lạnh lẽo trong lắp thêm lạnh và sản xuất axit nitric, các loại phân đạm, pha chế hiđrazin làm nhiên liệu cho tên lửa.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của nh3 là


Vậy Amoniac NH3 và hợp hóa học của nó như muối bột Amoni nitrat NH4NO3 , Amoni Clorua NH4Cl giỏi Amoni Sunfat (NH4)2SO4 có tính chất hoá học, đặc thù vật lý và cấu tạo phân tử như thế nào? được điều chế và áp dụng gì vào thực tế, chúng ta hãy cùng mày mò qua nội dung bài viết này.

A. AMONIAC

Bạn đang xem: đặc điểm hoá học, cấu trúc phân tử của Amoniac NH3, muối bột Amoni – hoá 11 bài 8


I. Kết cấu phân tử, đặc điểm vật lý của Amoniac NH3

1. Kết cấu phân tử của Amoniac

– Amoniac là gì? Amoniac NH3 là hợp hóa học trong phân tử có 1 nguyên tử Nitơ sinh hoạt đỉnh links cộng hoá trị cùng với 3 nguyên tử Hidro ở đáy tam giác.

– cấu tạo phân tử amoniac: 

2. đặc thù vật lý của Amoniac

– Là chất khí ko màu, mùi khai với xốc.

– Khí NH3 tan không hề ít trong nước: 1 lít nước sinh hoạt 800C có thể hòa rã 800 lít khí NH3. Amoniac là hóa học tan vào nước tạo nên thành hỗn hợp amoniac. Hỗn hợp amoniac đậm đặc gồm nồng độ 25%.

II. đặc điểm hoá học của Amoniac

1. Amoniac có tính bazơ yếu

– Nguyên nhân: vì cặp e không tham gia liên kết ở nguyên tử N

 Ba(OH)2 > NaOH > NH3 > Mg(OH)2 > Al(OH)3

a) Amoniac phản nghịch ứng cùng với nước (NH3 + H2O)

NH3 + H2O ↔ NH4+ + OH–

⇒ Dung dịch NH3 làm cho quỳ tím thay đổi màu xanh, phenolphtalein ko màu thay đổi màu hồng.

b) Amoniac bội nghịch ứng cùng với Axit → muối hạt Amoni

• PTPƯ: NH3 + HCl và NH3 + H2SO4

NH3 (khí) + HCl (khí) → NH4Cl (khói trắng)

NH3 + H2SO4 → NH4HSO4

2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4

c) Amoniac tính năng với hỗn hợp muối của các kim nhiều loại mà hidroxit không tan → bazơ và muối

• PTPƯ: NH3 + Muối dd → Bazơ + Muối

 2NH3 + MgCl2 + 2H2O → Mg(OH)2 + 2NH4Cl

 3NH3 + AlCl3 + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4Cl

* Chú ý: Với muối bột của Cu2+, Ag+ và Zn2+ có kết tủa sau đó kết tủa tan do tạo phức chất tan Cu(NH3)4(OH)2; Ag(NH3)2OH; Zn(NH3)4(OH)2.

CuSO4 + 2NH3 + 2H2O → Cu(OH)2↓ + (NH4)2SO4

Cu(OH)2 + 4NH3 → (OH)2 (xanh thẫm)

– khi NH3 dư thì:

CuSO4 + 4NH3 → SO4

2. Amoniac có tính khử mạnh

– Nguyên nhân: vì N vào NH3 có mức thoái hóa thấp nhất -3

a) Amoniac tác dụng cùng với O2 (NH3 + O2)

4NH3 + 3O2  2N2↑ + 6H2O

4NH3 + 5O2

*
 4NO↑ + 6H2O

b) Amoniac tác dụng cùng với Cl2 (NH3 + Cl2)

2NH3 + 3Cl2  N2↑ + 6HCl

8NH3 + 3Cl2 → N2↑ + 6NH4Cl

c) Amoniac tác dụng cùng với oxit của kim loại

• PTPƯ: NH3 + CuO 

3CuO + 2NH3  Cu + 3H2O + N2↑

III. Điều chế cùng Ứng dụng của Amoniac

1. Điều chế Amoniac

+ trong công nghiệp: tổng thích hợp từ N2 và H2

N2 + 3H2 ↔ 2NH3 (4500C; Fe, p)

+ Trong chống thí nghiệm:

◊ Cho muối amoni tác dụng với hỗn hợp kiềm:

NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2O

◊ nhiệt phân muối amoni

NH4Cl  NH3 + HCl

NH4HCO3  NH3 + H2O + CO2

2. Cách nhận thấy Amoniac

– Khí không màu giữ mùi nặng khai.

– Khí tạo cho quỳ tím chuyển màu xanh da trời hoặc tạo nên phenolphtalein ko màu chuyển màu sắc hồng.

– chế tạo ra khói white với HCl đặc.

3. Ứng dụng của Amoniac

– phân phối axit nitric, những loại phân đạm; pha chế hiđrazin làm nhiên liệu mang đến tên lửa.

– Amoniac lỏng được sử dụng làm hóa học gây lạnh trong lắp thêm lạnh.

B. MUỐI AMONI

I. Cách làm cấu tạo, tính chất vật lý của Amoni

1. Phương pháp phân tử của muối Amoni

– Muối amoni là muối của NH3 với axit.

– cách làm tổng quát: (NH4)xA.

Ví dụ: Amoni nitrat NH4NO3 , Amoni Clorua NH4Cl tuyệt Amoni Sunfat (NH4)2SO4 

2. đặc điểm vật lí của muối bột Amoni

– tất cả các muối bột amoni số đông tan với là phần lớn chất năng lượng điện li mạnh:

(NH4)xA → xNH4+ + Ax-

– trường hợp muối amoni của axit bạo dạn (A là nơi bắt đầu axit của một axit mạnh) thì thủy phân tạo môi trường xung quanh axit.

NH4+ + H2O ↔ NH3 + H3O+

II. đặc thù hóa học tập của muối bột Amoni

1. Muối Amoni tác dụng với dung dịch axit → muối mới và bazơ mới

NH4HCO3 + HCl → NH4Cl + H2O + CO2

2. Muối bột Amoni tính năng với dung dịch bazơ → muối new + NH3 + H2O

NH4Cl + NaOH → NH3 + H2O + NaCl

3. Muối Amoni tác dụng với dung dịch muối → 2 muối mới 

(NH4)2CO3 + CaCl2 → CaCO3 + 2NH4Cl

4. Muối bột amoni còn dễ dẫn đến phân hủy bởi vì nhiệt → NH3 và axit tương ứng.

NH4Cl  NH3 + HCl

NH4HCO3  NH3 + H2O + CO2

– giả dụ axit tạo nên có tính oxi hóa mạnh thì axit này sẽ oxi hóa NH­3 để tạo nên thành các thành phầm khác:

 NH4NO2 → N2 + 2H2O

 NH4NO3 → N2O + 2H2O

III. Bí quyết điều chế và nhận biết muối hạt Amoni

1. Điều chế muối hạt Amoni

– NH3 + axit.

– dùng phản ứng dàn xếp ion.

2. Nhận biết muối Amoni

– muối hạt amoni tạo khí mùi khai với dung dịch kiềm

NH4+ + OH– → NH3 + H2O

C. BÀI TẬP VỀ AMONIAC VÀ MUỐI AMONI

Bài 2 trang 37 SGK hóa 11: Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau và viết các phương trình hóa học:

 Khí A

*
 dung dịch A
*
 B 
*
 Khí A 
*
 C 
*
 D + H2O

Biết rằng A là hợp chất của nitơ.

* giải mã bài 2 trang 37 SGK hóa 11:

– các phương trình bội phản ứng hóa học:

(1) Khí NH3 + H2O 

*
NH4OH

(2) NH3 + HCl → NH4Cl

(3) NH4Cl + NaOH → NH3↑ + NaCl + H2O

(4) NH3 + HNO3 → NH4NO3

(5) NH4NO3 → N2O↑ + 2H2O

Bài 3 trang 37 SGK hóa 11: Hiện nay, để cung cấp amoniac, fan ta pha trộn nitơ với hiđro bằng phương pháp chuyển hoá gồm xúc tác một láo hợp gồm không khí, tương đối nước với khí metan (thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên). Làm phản ứng giữa khí metan với hơi nước tạo thành hiđro với cacbon đioxit. Để loại khí oxi và thu khí nitơ, người ta đốt khí metan trong một thiết bị kín đáo chứa không khí.Hãy viết phương trình hoá học tập của phản nghịch ứng pha trộn khí hiđro, nhiều loại khí oxi cùng tổng hợp khí amoniac?

* lời giải bài 3 trang 37 SGK hóa 11:

– Phương trình pha trộn hiđro

CH4 + 2H2O –to, xt→ CO2 + 4H2

– Phương trình loại khí oxi:

CH4 + 2O2 –to→ CO2 + 2H2O

– Phương trình tống đúng theo amoniac:

N2 + 3H2 

*
 2NH3

Bài 4 trang 38 SGK hóa 11: Trình bày phương thức hoá học nhằm phân biệt các dung dịch: NH3, Na2SO4, NH4Cl, (NH4)2SO4. Viết phương trình hoá học của những phản ứng đã dùng.

* giải thuật bài 4 trang 38 SGK hóa 11:

– mang lại quỳ tím vào từng ống: ống greed color là hỗn hợp NH3; nhị ống bao gồm màu hồng là NH4Cl và (NH4)2SO4; ống không tồn tại hiện tượng gì là Na2SO4.

Xem thêm: Cụm Động Từ - Soạn Bài Trang 147 Sgk Ngữ Văn 6, Tập 1

– đến Ba(OH)2 vào nhì ống làm cho hồng quỳ tím. Giả dụ thấy ống nào bao gồm khí bay ra mùi hương khai là NH4Cl, ống vừa bao gồm khí cất cánh ra hương thơm khai vừa bao gồm kết tủa là (NH4)2SO4.

 (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4↓ + 2NH3↑ + 2H2O

2NH4Cl + Ba(OH)2 → BaCl2 + 2NH3↑ + 2H2O

Bài 5 trang 38 SGK hóa 11: Muốn cho cân đối của bội phản ứng tổng hợp amoniac lịch sự phải, cần được đồng thời:

 A. Tăng áp suất với tăng nhiệt độ.

 B. Giảm áp suất và hạ nhiệt độ.

 C. Tăng áp suất và giảm nhiệt độ.

 D. Giảm áp suất với tăng nhiệt độ độ.

* lời giải bài 5 trang 38 SGK hóa 11:

– Đáp án: C. Tăng áp suất và hạ nhiệt độ.

– phản bội ứng điều chế NH3:

 Chiều thuận: N2 + 3H2

*
 2NH3 (ΔH2 + 3H2 
*
 2NH3 (ΔHBài 6 trang 38 SGK hóa 11: Trong làm phản ứng nhiệt phân các muối NH4NO2 và NH4NO3 số oxi hoá của nitơ thay đổi như cầm cố nào? Nguyên tử nitơ vào ion nào của muối vào vai trò chất khử với nguyên tử nitơ trong ion nào của muối đóng vai trò chất oxi hoá?

* lời giải bài 6 trang 38 SGK hóa 11:

– Phương trình bội phản ứng nhiệt độ phân:

 

*
(1)

 

*
(2)

– Trong nhì phản ứng trên số oxi hoá của nitơ trong những phản ứng rất nhiều thay đổi. Trong những phân tử muối bột một nguyên tử nitơ bao gồm số oxi hoá tăng, một nguyên tử bao gồm số oxi hoá giảm, đây là phản ứng oxi hoá khử nội phân tử.

– Ở cả nhì phản ứng nitơ nguyên tử vào ion NH4+ đều là chất khử (chất cho e) nitơ từ bỏ số oxi hoá -3 tạo thêm 0 ở bội nghịch ứng (1) cùng lên +1 ở bội phản ứng (2).

– Nguyên tử nitơ vào ion NO2– và NO3– là hóa học oxi hoá (chất nhận e). Ở làm phản ứng (1) số oxi hoá của N từ +3 (trong NO2– ) xuống 0 cùng ở phản ứng (2) số oxi hoá của nitơ từ +5 (trong NO3–) xuống +1.

Bài 7 trang 38 SGK hóa 11: Cho hỗn hợp NaOH dư vào 150,0 ml dung dịch (NH4)2SO4 1,00M, làm cho nóng nhẹ.

a. Viết phương trình hoá học tập ở dạng phân tử cùng dạng ion rút gọn?

b. Tính thể tích khí (đktc) thu được?

* giải thuật bài 7 trang 38 SGK hóa 11:

a) Phương trình làm phản ứng:

2NaOH + (NH4)2SO4 → 2NH3↑ + Na2SO4 + 2H2O

NH4+ + OH– → 2NH3↑ + H2O

b) Tính thể tích khí thu được

– Theo bài bác ra ta có: n(NH4)2SO4 = V.CM = 0,15.1 = 0,15 (mol).

– Theo PTPƯ: nNH3 = 2.n(NH4)2SO4 = 2.0,15 = 0,3 (mol).

⇒ VNH3 = nNH3.22,4 = 0,3. 22,4 = 6,72 (lít).

Bài 8 trang 38 SGK hóa 11: Phải dùng bao nhiêu lít khí nitơ và bao nhiêu lít khí hiđro để điều chế 17,00 gram NH3. Biết rằng công suất chuyển hoá thành amoniac là 25%. Những thể tích khí được đo ngơi nghỉ đktc.

 A. 44,8 lit N2 và 134,4 lit H2

 B. 22,4 lit N2 và 134,4 lit H2

 C. 22,4 lit N2 và 67,2 lit H2

 D. 44,8 lit N2 và 67,2 lit H2

* giải thuật bài 8 trang 38 SGK hóa 11:

– Đáp án: A. 44,8 lit N2 và 134,4 lit H2

N2 + 3H2 

*
 2NH3 (t0,xt,p)

– Theo bài xích ta, nNH3 = 17/17 = 1(mol).

– Theo PTPƯ: nN2 = (1/2)nNH3 = (1/2).1 = 0,5 (mol).

 nH2 = (3/2)nNH3 = (3/2).1 = 1,5 (mol).

– Do năng suất 25% nên

⇒ nN2 (cần dùng) = 2(mol) với nH2 (cần dùng) = 6(mol).

Xem thêm: Top 16 Bài Văn Biểu Cảm Về Cây Phượng Vĩ, Biểu Cảm Về Cây Phượng

⇒ VN2 = 2.22,4 = 44,8 (lít)

⇒ VH2 = 22,4. 6= 134,4 (lít).

Hy vọng với bài viết hệ thống về đặc điểm hoá học tập của Amoniac, hợp chất muối Amoni ngơi nghỉ trên có ích với các em. đầy đủ góp ý cùng thắc mắc những em vui mắt để lại phản hồi dưới nội dung bài viết để HayHocHoi.Vn ghi nhận cùng hỗ trợ, chúc các em học tập tốt!