TOÁN LỚP 5 TRANG 124, 125 LUYỆN TẬP CHUNG

     

Bạn Dung tính nhẩm 15% của 120 như sau: 10% của 120 là 12 5% của 120 là 6Vậy : 15% của 120 là 18.a) Hãy viết số thích hợp vào địa điểm chấm nhằm tìm 17,5% của 240 theo cách tính của người sử dụng Dung: ... % của 240 là ... ... % của 240 là ... ... % của 240 là ...Vậy : 17,5% của 240 là ...b) Hãy tính 35% của 520 cùng nêu bí quyết tính.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 124, 125 luyện tập chung


Bạn Dung tính nhẩm 15% của 120 như sau:

10% của 120 là 12

5% của 120 là 6

Vậy : 15% của 120 là 18.

a) Hãy viết số phù hợp vào chỗ chấm để tìm 17,5% của 240 theo cách tính của khách hàng Dung:

... % của 240 là ...

... % của 240 là ...

... % của 240 là ...

Vậy : 17,5% của 240 là ...

b) Hãy tính 35% của 520 cùng nêu bí quyết tính.

Phương pháp giải:

*) - so với 15% = 10% + 5%

- Tính nhẩm 10% của 120 bằng phương pháp lấy 120 chia nhẩm 10.

- Tính nhẩm 5% bằng cách lấy giá trị 10% của 120 phân tách cho 2. 

- 15% của 120 = 10% của 120 + 5% của 120.

*) Ta tính tương tự như trên nhằm tìm 17,5% của 240.

Lời giải đưa ra tiết:

a) 10% của 240 là 24.

5% của 240 là 12.

2,5% của 240 là 6.

Vậy : 17,5% của 240 là 42.

b) biện pháp 1 :

10% của 520 là 52. Vậy:

30% của 520 là 156.

Xem thêm: Lý Thuyết Mạng Có Dây Và Mạng Không Dây, So Sánh Mạng Không Dây Và Mạng Có Dây

5% của 520 là 26.

Vậy : 35% của 520 là 182.

Cách 2 : 

10% của 520 là 52.

5% của 520 là 26.

20% của 520 là 104.

Vậy : 35% của 520 là 182.

Cách 3:

10% của 520 là 52.

70 % của 520 là 364.

Vậy : 35 % của 520 là 182.


bài 2


Video trả lời giải


Biết tỉ số thể tích của nhị hình lập phương là 2 : 3 (xem hình vẽ).

 

*

a) Thể tích của hình lập phương lớn bởi bao nhiêu phần trăm thể tích của hình lập phương bé nhỏ ?

b) Tính thể tích của hình lập phương lớn.

Phương pháp giải:

- search tỉ số thể tích của hình lập phương phệ và hình lập phương nhỏ xíu rồi viết dưới dạng tỉ số phần trăm.

- ý muốn tìm thể tích hình lập phương mập ta mang thể tích hình lập phương bé nhỏ nhân với tỉ số thể tích của hình lập phương béo và hình lập phương bé.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) Vậy tỉ số phần trăm thể tích hình lập phương bự và thể tích hình lập phương nhỏ bé là:

(3 : 2 = 1,5 = 150\%)

b) Thể tích hình lập phương lớn là:

(64 imesdfrac32 = 96; (cm^3))

Đáp số: a) (150\%);

b) (96cm^3).

Xem thêm: Soạn Văn Cô Bé Bán Diêm (Trang 64), Soạn Văn 6 Bài: Cô Bé Bán Diêm Tập 2


bài 3


Video khuyên bảo giải


Bạn Hạnh xếp các hình lập phương bé dại có cạnh 1cm thành hình bên. Hỏi: 

 a) Hình bên tất cả bao nhiêu hình lập phương nhỏ tuổi ? 

b) trường hợp sơn các mặt kế bên của hình bên thì diện tích cần sơn bằng bao nhiêu xăng-ti-mét vuông ?

*

Phương pháp giải:

 Quan ngay cạnh hình vẽ để tìm số hình lập phương nhỏ tuổi có trong hình vẫn cho.

- Áp dụng cách làm tính diện tích một mặt: diện tích một mặt = cạnh ( imes ) cạnh. 

Lời giải đưa ra tiết:

a) Coi hình sẽ cho có 3 khối lập phương lớn, mỗi khối phần đa được xếp vày 8 hình lập phương nhỏ, bởi thế hình vẽ gồm tất cả: