TÔI KỂ NGƯỜI NGHE CHUYỆN MỴ CHÂU

     

Nội dung chủ yếu của đoạn thơ: nói về chuyện Mị Châu lỡ tin nhầm giặc mà làm hại cơ vật dụng của An Dương Vương.

Bạn đang xem: Tôi kể người nghe chuyện mỵ châu


Giải bỏ ra tiết:

Đoạn thơ gợi ảnh hưởng đến văn bản: Truyện An Dương Vương cùng Mị Châu – Trọng Thủy.

Thể loại: Truyền thuyết.

Xem thêm: Ví Dụ Dùng Cụm Chủ Vị Để Mở Rộng Câu, Dùng Cụm Chủ Vị Để Mở Rộng Câu


Giải bỏ ra tiết:

Câu thơ được phát âm như sau: Mị Châu vô tình mang lại Trọng Thủy xem lẫy nỏ thần, tiếp nối Trọng Thủy tiến công tráo mà lại Mị Châu không thể biết.

Xem thêm: Nội Dung Truyện Thánh Gióng Hay Nhất, Soạn Bài Thánh Gióng Sách Mới


Giải bỏ ra tiết:

Bài học kinh nghiệm qua chuyện Mị Châu: biện pháp xử lí quan hệ giữa cá thể và cùng đồng, giữa riêng và chung, thân tình yêu với đất nước. đề nghị đặt tiện ích quốc gia dân tộc hài hòa và hợp lý với tình yêu vợ chồng.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát