Tổng Của 3 Số Là Số Lớn Nhất Có Ba Chữ Số

     
*

Tổng của 3 số là số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau. Biết rằng tổng của số đầu tiên và số trang bị hai là 625. Tổng của số sản phẩm hai và số thứ ba là 589. Tìm 3 số. Giúp em vs ạ đg buộc phải gấp


*

Số lớn số 1 có tía chữ số không giống nhau là 987

=> Tổng của tía số chính là 987

Số thứ ba là : 987 - 625 = 362 

Số trước tiên là : 987 - 589 = 398

Số sản phẩm hai là : 987 - ( 362 + 398 ) = 227

Đ/s: ...

Bạn đang xem: Tổng của 3 số là số lớn nhất có ba chữ số


*

Số lớn số 1 có 3 chữ số không giống nhau là : 987 .

Do đó , tổng của ba số là : 987 .

Số thứ cha là :

987 - 625 = 362

Số đầu tiên là :

987 - 589 = 398

Số lắp thêm hai là :

987 - 362 - 398 = 227

Đáp số : Số đầu tiên : 398

Số lắp thêm hai : 227

Số thứ ba : 362


TBC của 3 số là số lớn nhất có 3 chữ số không giống nhau. Hiểu được tổng của số thứ nhất và số đồ vật hai là 625. Tổng của số trang bị hai với số thứ cha là 598. Tìm 3 số. Giusp e vs e đg cần gấp ạ


Tìm tích của hai số biết rằng thừa số trước tiên là số ngay lập tức sau của 299, thừa số sản phẩm công nghệ hai là tổng của số bé dại nhất tất cả bốn chữ số khác biệt và số lớn số 1 có tư chữ số không giống nhau.

Xem thêm: 4 Cufes2 + 9 O2 → 6 So2 + 2 Fe2O3 + 2 Cu2S, Cufes2 + O2 = Cu2S + So2 + Fe2O3

A. 3299700

B. 3306600

C. 3262800

D. 3269700


Tổng của nhị số là số lớn số 1 có 3 chữ số khác biệt mà các chữ số này đều là số lẻ. Số thứ nhất gấp rưỡi số sản phẩm công nghệ hai. Search số sản phẩm hai.


Tổng của hai số là số lớn nhất có 3 chữ số khác biệt mà những chữ số này đều là số lẻ. Số thứ nhất gấp rưỡi số thứ hai. Tìm số máy hai.


Tìm số khủng biết rằng số mập gấp 7 lần số bé và tổng nhị số đó là 120.Tìm số nhỏ nhắn biết rằng tổng cùng thương của hai mốc giới hạn lượt là 108 cùng 2/3Hai số tất cả tổng bởi 1080. Tìm số máy nhất, biết rằng gấp 7 lần số thứ nhất thì được số sản phẩm hai. Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 125m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó. Đáp án: ... M2Một hình chữ nhật có chu vi là 64m, chiều rộng ngắn hơn chiều nhiều năm 8m. Tính chu vi hình chữ nhật đó.Đáp án: ... M

Tìm số khủng biết rằng số lớn gấp 7 lần số nhỏ xíu và tổng nhị số đó là 120.

Xem thêm: Giải Thích Câu Học Nữa Học Mãi Là Câu Nói Của Ai, Giải Thích Câu Học, Học Nữa, Học Mãi (21 Mẫu)

Tìm số nhỏ xíu biết rằng tổng và thương của hai số lần lượt là 108 và 2/3

Hai số bao gồm tổng bằng 1080. Tìm số thứ nhất, biết rằng gấp 7 lần số thứ nhất thì được số thứ hai.

 

Một hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 125m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính diện tích s hình chữ nhật đó. Đáp án: ... M2

Một hình chữ nhật có chu vi là 64m, chiều rộng ngắn hơn chiều lâu năm 8m. Tính chu vi hình chữ nhật đó.Đáp án: ... M


tổng của 2 số là số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau mà những chữ số này đều là số lẻ. Số thứ nhất gấp rưỡi số sản phẩm hai. Tìm kiếm số sản phẩm công nghệ 2


Tổng của nhị số là số lớn số 1 có 3 chữ số không giống nhau mà những chữ số đó đều là số lẻ. Số trước tiên gấp rưỡi số sản phẩm hai. Tìm kiếm số sản phẩm hai.Trả lời: Số sản phẩm công nghệ hai là 


Tổng của hai số là số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau mà các chữ số đó đều là số lẻ. Số đầu tiên gấp rưỡi số vật dụng hai. Kiếm tìm số vật dụng hai.Trả lời: Số máy hai là 


Tổng của hai số là số lớn số 1 có ba chữ số khác nhau mà các chữ số đó đều là số lẻ. Số đầu tiên gấp rưỡi số đồ vật hai. Tìm số thiết bị hai?