Tổng Số Tuổi Của Hai Anh Em Là 24 Tuổi

     

Tổng số tuổi của hai đồng đội là 24 tuổi.Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em.Tính tuổi anh hiên nay.

Bạn đang xem: Tổng số tuổi của hai anh em là 24 tuổi

Ghi cả cách giải nhé mk tick tín đồ nhanh nhất


*

suy ra ta gồm sơ vật dụng :

tuổi em TĐ : 1 phần

tuổi anh TĐ : 3 phần

tuổi em hn : 3 phần 

tuổi anh thành phố hà nội : 5 phần 

tổng số phần đều bằng nhau là :

3 + 5 = 8 ( phần )

tuổi anh hiện giờ là :

24 : 8 x 5 = 15 ( tuổi )

ĐS:...Tổng số tuổi của hai đồng đội là 24 tuổi.Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em.Tính tuổi anh hiên nay.

Ghi cả cách giải nhé mk tick


Tổng số tuổi của hai đồng đội là 24 tuổi.Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện ni thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em.Tính tuổi anh hiên nay.

Ghi cả cách giải nhé mk tick


1.Hiện ni tuổi em bằng 2/3 tuổi anh .Tính tuổi anh và tuổi em hiện ni , biết rằng tổng số tuổi của hai bằng hữu trước đây 5 năm bằng 3/7 tổng số tuổi hai anh em sau phía trên 5 năm.2.Cách phía trên 3 năm , em 5 tuổi và kém anh 10 tuổi . Hỏi cách đây mấy năm thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em.3.Trước phía trên 9 năm tuổi Lan bằng nửa tuổi của Lan sau đây 9 năm.Tính tuổi Lan hiện nay.Ai giải nhanh sẽ được tick 

1.Hiện nay tuổi em bằng 2/3 tuổi anh .Tính tuổi anh và tuổi em hiện nay , biết rằng tổng số tuổi của hai bạn bè trước trên đây 5 năm bằng 3/7 tổng số tuổi hai anh em sau đây 5 năm.

2.Cách phía trên 3 năm , em 5 tuổi và kém anh 10 tuổi . Hỏi cách đây mấy năm thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em.

3.Trước đây 9 năm tuổi Lan bằng nửa tuổi của Lan tiếp sau đây 9 năm.Tính tuổi Lan hiện nay.

Ai giải nhanh sẽ được tick

 


Tuổi của em hiện nay gấp 4 lần tuổi em khi tổng tuổi anh bằng tuổi em hiện nay. Đến khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì tổng số tuổi của 2 anh em là 51. Tìm tuổi của mỗi người?(nhớ giải có cách giải dễ hiểu nhất và cấp tốc nhất thì mình sẽ tích mang đến 10 lần và cài tài khoản VIP mang lại các bạn vào vòng 1 năm ^_^ ) XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU ~

Tuổi của em hiện nay gấp 4 lần tuổi em lúc tổng tuổi anh bằng tuổi em hiện nay. Đến khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì tổng số tuổi của 2 bạn bè là 51. Tìm tuổi của mỗi người?

(nhớ giải có cách giải dễ hiểu nhất và nhanh nhất thì mình sẽ tích đến 10 lần và cài đặt tài khoản VIP đến các bạn vào vòng một năm ^_^ ) 

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU ~


1.Hiện ni tuổi em bằng 2/3 tuổi anh .Tính tuổi anh và tuổi em hiện nay , biết rằng tổng số tuổi của hai đồng đội trước đây 5 năm bằng 3/7 tổng số tuổi hai anh em sau phía trên 5 năm.2.Cách phía trên 3 năm , em 5 tuổi và kém anh 10 tuổi . Hỏi cách phía trên mấy năm thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em.3.Trước đây 9 năm tuổi Lan bằng nửa tuổi của Lan sau đây 9 năm.Tính tuổi Lan hiện nay.

1.Hiện nay tuổi em bằng 2/3 tuổi anh .Tính tuổi anh và tuổi em hiện nay , biết rằng tổng số tuổi của hai đồng đội trước trên đây 5 năm bằng 3/7 tổng số tuổi hai bằng hữu sau phía trên 5 năm.

2.Cách trên đây 3 năm , em 5 tuổi và kém anh 10 tuổi . Hỏi cách đây mấy năm thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em.

Xem thêm: Biểu Hiện Của Tình Yêu Chân Chính Là Gì? Thế Nào Là Tình Yêu Chân Chính?

3.Trước phía trên 9 năm tuổi Lan bằng nửa tuổi của Lan tiếp sau đây 9 năm.Tính tuổi Lan hiện nay.


1.Hiện nay tuổi em bằng 2/3 tuổi anh .Tính tuổi anh và tuổi em hiện ni , biết rằng tổng số tuổi của hai bạn bè trước trên đây 5 năm bằng 3/7 tổng số tuổi hai bạn bè sau đây 5 năm.2.Cách trên đây 3 năm , em 5 tuổi và kém anh 10 tuổi . Hỏi cách trên đây mấy năm thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em.3.Trước trên đây 9 năm tuổi Lan bằng nửa tuổi của Lan dưới đây 9 năm.Tính tuổi Lan hiện nay.

1.Hiện ni tuổi em bằng 2/3 tuổi anh .Tính tuổi anh và tuổi em hiện nay , biết rằng tổng số tuổi của hai đồng đội trước trên đây 5 năm bằng 3/7 tổng số tuổi hai bạn bè sau đây 5 năm.

2.Cách phía trên 3 năm , em 5 tuổi và kém anh 10 tuổi . Hỏi cách phía trên mấy năm thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em.

3.Trước phía trên 9 năm tuổi Lan bằng nửa tuổi của Lan dưới đây 9 năm.Tính tuổi Lan hiện nay.


1.Hiện nay tuổi em bằng 2/3 tuổi anh .Tính tuổi anh và tuổi em hiện nay , biết rằng tổng số tuổi của hai đồng đội trước trên đây 5 năm bằng 3/7 tổng số tuổi hai đồng đội sau trên đây 5 năm.2.Cách phía trên 3 năm , em 5 tuổi và kém anh 10 tuổi . Hỏi cách phía trên mấy năm thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em.3.Trước đây 9 năm tuổi Lan bằng nửa tuổi của Lan dưới đây 9 năm.Tính tuổi Lan hiện nay.

1.Hiện nay tuổi em bằng 2/3 tuổi anh .Tính tuổi anh và tuổi em hiện ni , biết rằng tổng số tuổi của hai anh em trước đây 5 năm bằng 3/7 tổng số tuổi hai đồng đội sau trên đây 5 năm.

2.Cách đây 3 năm , em 5 tuổi và kém anh 10 tuổi . Hỏi cách đây mấy năm thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em.

3.Trước đây 9 năm tuổi Lan bằng nửa tuổi của Lan sau đây 9 năm.Tính tuổi Lan hiện nay.

Xem thêm: 【1️⃣】 Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Nói Về Tính Giản Dị, Khiêm Tốn


Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện ni thì tuổi anh gấp rưỡi tuổi em.Khi tuổi em bằng tuổi anh hiện ni thì tổng số tuổi của 2 đồng đội là 45.Tính tuổi em hiện nay.


hiện ni tổng số tuổi của anh và em là 26 tuổi. Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện ni thì tổng số tuổi của 2 anh em là 18. Tính tuổi mỗi người hiện nay?