GETTING STARTED

     

Tổng hợp bài tập và định hướng phần Getting Started – Unit 11. Our Greener World SGK giờ đồng hồ Anh 6 Global Success


1. Listen & read.

Bạn đang xem: Getting started

(Lắng nghe và đọc.)

Let’s go green

Mi: Hi, Nick.

Nick: Hello Mi.

Mi: You"ve bought a lot of things.

Nick: Yes. We"re going on a picnic tomorrow. What are you doing at the supermarket, Mi?

Mi: I"m buying some eggs. Hey, what"s this?

Nick: It"s a reusable shopping bag.

Mi: vị you always use it?

Nick: Yes. It"s better than a plastic one. If we use this kind of bag, we will help the environment.

Mi: I see. I"ll buy one for my mum. Where can I buy one?

Nick: At the check-out. By the way, you"re also green. You"re cycling.

Mi: You"re right. If more people cycle, the air will be cleaner. Right?

Nick: Yes. Oh, it"s 5 o"clock already. I have lớn go now. See you later.

Mi: See you, Nick. Bye.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Mi: xin chào Nick.

Nick: chào Mi.

Mi: Cậu mua những thứ thật.

Nick: Vâng. Ngày mai chúng mình đã đi dã ngoại. Chúng ta đang làm cái gi ở ẩm thực vậy, Mi?

Mi: bản thân đang cài một ít trứng. Đây là gì?

Nick: Đó là một trong chiếc túi buôn bán có thể tái sử dụng.

Mi: các bạn có hay sử dụng nó không?

Nick: có chứ. Nó xuất sắc hơn túi nhựa. Nếu họ sử dụng nhiều loại túi này, họ sẽ giúp ích mang lại môi trường.

Mi: Mình phát âm rồi. Mình đã mua một cái cho mẹ. Mình hoàn toàn có thể mua một cái ở đâu nhỉ?

Nick: Ở quầy thanh toán. À này, chúng ta cũng sinh sống xanh đó. Ai đang đi xe pháo đạp.

Mi: các bạn nói đúng. Nếu nhiều người dân đạp xe pháo hơn, ko khí đang sạch hơn. Đúng không?

Nick: Đúng vậy. Ồ, sẽ 5 giờ rồi. Mình buộc phải đi tức thì bây giờ. Hẹn chạm chán lại.

Mi: Hẹn gặp lại, Nick. Trợ thời biệt.


bài bác 2


Video khuyên bảo giải


2. Read the conversation again. Complete the following sentences. Use no more than three words in each blank.

Xem thêm: Thuyết Minh Về Bánh Chưng Truyền Thống, Thuyết Minh Bánh Chưng Hay Nhất (24 Mẫu)

(Đọc lại đoạn hội thoại. Xong các câu sau. Sử dụng không thật ba từ trong những chỗ trống. )

1. Nick is going on ______ tomorrow.

2. The green shopping bag is better than the ______.

3. People can buy green bags at ______.

4. Mày wants to buy ______ bag for her mum.

5. Nick thinks that ngươi is green because ______.

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Nick is going on a picnic tomorrow.

(Nick vẫn đi dã ngoại vào trong ngày mai.)

2. The green shopping bag is better than the plastic one.

(Túi bán buôn tái sử dụng xuất sắc hơn túi nhựa.)

3. People can buy green bags at the check-out.

(Mọi người rất có thể mua túi tái thực hiện khi trả phòng.)

4. Mi wants lớn buy a reusable bag for her mum.

(Mi ý muốn mua một cái túi rất có thể tái thực hiện cho mẹ.)

5. Nick thinks that mày is green because she is cycling.

(Nick cho rằng Mi sinh sống xanh bởi vì cô ấy đã đi bởi xe đạp.)


bài 3


Video giải đáp giải


3. Based on the ideas in the conversation, match the first half of the sentence in column A with its second half in column B.

(Dựa bên trên các ý tưởng trong đoạn hội thoại, hãy nối nửa đầu của câu ngơi nghỉ cột A cùng với nửa sau của câu ở cột B.) 

A

B

1. Green bags are better

a. They will help the environment.

2. The air will be cleaner

b. Than plastic bags.

3. If people use reusable bags for shopping,

c. If more people cycle.

Lời giải bỏ ra tiết:

1. B

Green bags are better than plastic bags.

(Túi xanh giỏi hơn túi nhựa.)

2. C

The air will be cleaner if wore people cycle.

(Không khí sẽ sạch hơn ví như mặc mọi người đi bằng xe đạp.)

3. A

If people use reusable bags for shopping they will help the environment.

Xem thêm: Mách Bạn Cách Chăm Sóc Da Mặt Sau Sinh Tại Nhà Cho Phụ Nữ, Cách Chăm Sóc Da Cho Phụ Nữ Sau Sinh Tại Nhà

(Nếu mọi người sử dụng những loại túi có giá trị để sở hữ sắm, họ sẽ giúp ích đến môi trường.)


bài bác 4


Video gợi ý giải


4. Match the pictures with the ways to lớn help the environment.

(Ghép các hình hình ảnh với các phương pháp để giúp đỡ môi trường.)

a. Planting trees & flowers (trồng cây cùng hoa)

b. Picking up rubbish (nhặt rác)

c. Cycling (đi xe pháo đạp)

d. Walking to school (đi cỗ tới trường)

e. Using reusable bags when shopping (sử dụng túi hoàn toàn có thể tái sử dụng khi mua sắm)