UNIT 7 LỚP 8 SKILLS 2

     

Tưởng tượng rằng em sẽ viết một bài xích báo cho 1 tờ báo địa phương về một loại ô nhiễm và độc hại trong khu vực em. Một trong chúng ta viết về lý do và những người dân khác viết về hậu quả, kế tiếp thảo luận.

Bạn đang xem: Unit 7 lớp 8 skills 2


Listening (Nghe)

1. Describe what you see in the pictures and talk about the relationship between them.

(Miêu tả hầu hết gì em xem trong hình và nói đến mối quan hệ giữa chúng.)

Click tại trên đây để nghe:

 

*

Hướng dẫn giải:

The first picture shows an algal bloom in coastal seawater.

The second picture shows the cooling towers from a power nguồn station.

They are both related lớn thermal pollution.

Tạm dịch:

Hình hình ảnh dầu tiên cho biết thêm sự nở hoa của tảo trong nước biển lớn ven bờ.

Hình ảnh thứ hai cho biết thêm các tháp có tác dụng mát từ một trạm điện.

Cả nhị đều liên quan đến ô nhiễm nhiệt.

2. Listen khổng lồ part of a conversation on TV between a reporter and an environmentalist about thermal pollution. Complete the diagram. Use no more than three words for each blank.

(Nghe phần bài xích thoại trên tv giữa một phát thành viên cùng nhà môi trường thiên nhiên học về ô nhiễm nhiệt. Kết thúc bảng biểu. áp dụng không hơn 3 từ cho mỗi chỗ trống.)

Click tại phía trên để nghe:

 

*

Hướng dẫn giải:

(1) hotter

(2) cooler

(3) cool

(4) warm rivers

(5) warm water

(6) fish populations

(7) harmful

(8) colour

(9)poison

(10) cool down

Tạm dịch:

Ô lây truyền nhiệt

Định nghĩa: nước nóng hơn hoặc mát hơn Nguyên nhân:

- nhà máy nhiệt điện áp dụng nước để làm mát thiết bị.

- Thải nước nóng vào phần lớn dòng sông.

Hậu quả:

- Nước nóng rộng làm sút lượng ôxi.

- ít ôxi làm hại bầy cá.

- Sự cải cách và phát triển của đầy đủ tảo tạo hại cũng chính là hậu trái khác.

- tất cả thể thay đổi màu nhan sắc của nước và gây ngộ độc cá.

Giải pháp:

- Xây dựng đa số tháp làm mát để làm nguội nước.

Audio script:

Reporter: Does thermal pollution mean that bodies of water get hotter, Mr Nam?

Mr Nam: Not always. Sometimes the water becomes colder, and that’s also thermal pollution means a change in the water temperature.

Reporter: That’s interesting! What causes

Mr Nam: nguồn station are one factor. They use water in the nearby lakes or rivers to cool their equipment, which heats up the water. Then they dump the hot water back into its source.

Reporter: Are there any other causes?

Mr Nam: Yes. Thermal pollution may also happen due lớn the discharge of cold water from reservoirs into warm rivers.

Xem thêm: Các Kiểu Tóc Đơn Giản Tự Làm Ở Nhà Nhanh Gọn, Cực Xinh, Top 10 Kiểu Tóc Đơn Giản Mà Đẹp Cho Các Bạn Gái

Reporter: Thermal pollution can have dramatic effects. Right?

Mr Nam: Certainly. Most aquatic creatures need a certain temperature to lớn survive. Warmer water has less oxygen in it, & this can harm fish populations. Besides, warmer water can cause harmful algal blooms. This can change the colour of the water like in the first picture and, more seriously, the algea poisons the fish.

Reporter: What can we do, Mr Nam?

Mr Nam: In many places, they build cooling towers like in the second picture to lớn cool down the water from power stations.

Reporter: Anything else we can do?...

Dịch Script:

PV: Ô truyền nhiễm nhiệt tất cả phải là các nguồn nước tăng cao lên không, ông Nam?

Mr Nam: chưa hẳn lúc nào. Đôi lúc nước trở buộc phải lạnh hơn, và đó cũng là ô nhiễm nhiệt nghĩa là biến hóa nhiệt độ nước.

PV: thiệt thú vị! nguyên nhân gì

Mr Nam: xí nghiệp điện là 1 trong yếu tố. Họ sử dụng nước ở các hồ hoặc sông ngay sát đó để gia công mát lắp thêm của họ, làm nóng nước. Sau đó, chúng ta đổ nước nóng trở lại nguồn của nó.

PV: Có lý do nào không giống không?

Ông Nam: Vâng. Ô truyền nhiễm nhiệt cũng rất có thể xảy ra do vấn đề xả nước giá từ những hồ cất vào những con sông ấm.

PV: Ô lây lan nhiệt rất có thể có tác động mạnh mẽ. Đúng?

Ông Nam: chắc chắn rằng rồi. đa số các sinh đồ dùng thủy sinh yêu cầu một ánh sáng nhất định để tồn tại. Nước nóng hơn có ít ôxy hơn, cùng điều này có thể gây hại cho quần thể cá. Cạnh bên đó, nước ấm hơn rất có thể gây ra tảo nở hoa tất cả hại. Điều này còn có thể thay đổi màu sắc của nước như vào hình ảnh đầu tiên và, tráng lệ và trang nghiêm hơn, algea độc hại cá.

PV: chúng ta có thể làm gì, ông Nam?

Ông Nam: Ở nhiều nơi, họ xây dựng những tháp có tác dụng mát như vào bức ảnh thứ hai để triển khai mát nước từ những nhà trang bị điện.

PV: bạn cũng có thể làm bất cứ điều gì không giống không? ..

Writing (Viết)

3. Work in pairs. Discuss the causes và effect of one type of pollution in your area. Make notes in the diagram.

(Làm theo cặp. Bàn luận những lý do và kết quả của trong những loại ô nhiễm và độc hại trong khu vực em. Chú giải vào biểu đồ.)

*

Hướng dẫn giải:

Air pollution 

Definition: Air pollution occurs when the air contains gases, dust, fumes or odour in harmful amounts

Cause: industrial watse, exhaust from car & plane...

Effect: causing diseases, death lớn humans, damage lớn other living organisms such as animals & food crops, or the natural or built environment.

Tạm dịch:

Ô nhiễm ko khí

Định nghĩa: Ô nhiễm không khí xảy ra khi ko khí chứa khí độc, bụi, sương hoặc mùi khó chịu với con số nguy hiểm.

Nguyên nhân: chất thải công nghiệp, khí thải từ bỏ xe hơi và máy bay... 

Hậu quả: tạo ra những căn bệnh, chết choc cho con người, tạo hại mang đến quần thể sinh sống như động vật và hoa màu thực phẩm, hoặc môi trường thiên nhiên hoặc phong cách xây dựng môi trường.

4. Imagine that you two are writing an article for the local newspaper about a type of pollution in your area. One of you writes about the causes và the other writes about the effects of the pollution type you have just discussed in 3.

(Tưởng tượng rằng em đã viết một bài báo cho 1 tờ báo địa phương về một loại ô nhiễm trong khoanh vùng em. Một trong chúng ta viết về vì sao và những người dân khác viết về hậu quả, kế tiếp thảo luận.)

*

Hướng dẫn giải:

Soil pollution happens when human activities destroy the earth’s surface.

Cause: pesticides, herbicides, chemical industrial watse, deforestation... 

Effect: soil pollution, the upper layer of soil is damaged, effect on wild-life... 

Tạm dịch:

Ô lan truyền đất xẩy ra khi những buổi giao lưu của con bạn phá hủy bề mặt trái đất.

Xem thêm: Những Bài Văn Tả Cây Cam Sành, Văn Mẫu Tả Cây Cam Lớp 4, Ngắn Gọn, Có Dàn Ý

Nguyên nhân: dung dịch trừ sâu, thuốc khử cỏ, chất thải công nghiệp hóa chất, nàn phá rừng...