Unit 8 lớp 8: getting started trang 18

     

Hướng dẫn soạn, giải bài tập giờ Anh lớp 8 Unit 8: Getting started trang 18, cụ thể đầy đủ những phần giúp học viên làm bài xích tập tiếng Anh 8 thí điểm thuận lợi hơn.

Bạn đang xem: Unit 8 lớp 8: getting started trang 18


Tiếng Anh 8 Unit 8: Getting started trang 18

Video giải giờ đồng hồ Anh 8 Unit 8: English speaking countries: Getting started

1. (Trang 18 - tiếng anh 8) Listen & read

(Nghe cùng đọc.)

Bài nghe:


How’s your summer camp?

Nick:How"s your international summer camp going, Phong?

Phong:Awesome, just awesome.

Nick:You sound so happy. What bởi vì you lượt thích about it?

Phong:It"s hard lớn say. Everything"s wonderful: the friends I"ve made, the places I"ve visited, the activities...

Nick:Oh...Your English has improved a lot!

Phong:Absolutely. I use English every day, with people from different countries.

Nick:Where are they from?

Phong:Everywhere! Places like India, Canada... English is also an official language here in Singapore.

Nick:Right. Have you made any friends from English speaking countries?

Phong:I"m in a team with two boys from australia and a girl from the USA.

Nick:Do you have difficulty understanding them?

Phong:I found it difficult to lớn understand them at first. Perhaps it"s because of their accent, but it"s OK now.

Nick:It"s great that you can practise English with native speakers. When are you back?

Phong:Our camp closes on July 15th and I take the night flight trang chủ the same day.

Nick:Looking forward khổng lồ seeing you then. Enjoy!

Phong:I will. Thanks. Bye.

Hướng dẫn dịch:

Nick:Trại hè quốc tế của khách hàng như chũm nào vậy Phong?

Phong:Tuyệt, thật giỏi vời.

Nick:Bạn trông có vẻ như rất vui. Mình thích gì về nó?

Phong:Thật nặng nề để nói. Số đông thứ thật xuất xắc vời: những người bạn, hồ hết nơi nhưng mà mình đến. đa số hoạt động...

Nick:Ồ... Giờ Anh của cậu đã nâng cấp nhiều rồi đấy!

Phong:Chắc rồi. Mình thực hiện tiếng Anh mỗi ngày, với những người dân từ hầu như nước khác.

Nick:Họ tới từ đâu vậy?

Phong:Mọi nơi! hầu như nơi như Ấn Độ, Canada... Giờ Anh cũng là ngữ điệu chính thức làm việc Singapore.

Nick:Đúng vậy. Chúng ta có kết các bạn với ai ở phần nhiều nước nói tiếng Anh không?

Phong:Mình trong đội với 2 các bạn nam từ Úc và một nữ giới từ Mỹ.

Nick:Bạn gồm thấy trở ngại khi gọi họ không?

Phong:Mình thấy thật cạnh tranh để đọc họ, thuở đầu là vậy. Tất cả lẽ bởi vì giọng của mình nhưng hiện nay thì ổn rồi.

Nick:Thật giỏi khi bạn cũng có thể thực hành tiếng Anh cùng với người bạn dạng xứ. Lúc nào bạn trở về?

Phong:Trại của chúng mình đóng vào trong ngày 15 tháng 7 và mình bắt chuyến cất cánh đêm trở về cùng ngày.

Nick:Mong rằng chạm mặt được cậu sau. Bảo trọng!

Phong:Cảm ơn cậu. Nhất thời biệt.

a. (Trang 17 - giờ anh 8) Find a word or an expression from the conversation which you use when you...

(Tìm một từ hoặc một nhiều từ, từ bài xích đàm thoại cơ mà em áp dụng khi em...)

*

Đáp án:

1. Suy nghĩ điều gì là giỏi vời:awesome, just awesome

2. đồng ý với ai đó:absolutely / Right

3. Không thể ra quyết định :it’s hard to lớn say

4. Không dĩ nhiên về điều gì:perhaps

b. (Trang 17 - giờ anh 8) Read the conversation again and answer the questions.

(Đọc bài đàm thoại đợt tiếp nhữa và trả lời những câu hỏi sau.)

*

Đáp án:

1.He’s at an international summer camp (in Singapore).

2.They come from different countries.

3.He has made new friends, visited places, and taken part in different activities.

4.Because he uses English every day with people from different countries.

5.Two boys from nước australia and a girl from the USA.

6.

Xem thêm: Bé 7 Ngày Tuổi Uống Bao Nhiêu Ml Sữa, Chế đÁ»™ Dinh Dæ°Á»¡Ng CủA Trẻ Sæ¡ Sinh

After July 15th.

Hướng dẫn dịch:

1. Phong sẽ ở đâu? =>Anh ấy nghỉ ngơi trại hè nước ngoài ở Singapore.

2. những người dân của trại tới từ đâu? =>Họ tới từ những nước không giống nhau.)

3. cho đến giờ Phong đã làm cho gì? =>Anh ấy sẽ kết bạn mới, thăm những nơi với tham gia những vận động khác.

4. vì sao anh ấy bao gồm thể nâng cao tiếng Anh của mình? =>Bởi vày anh ấy áp dụng tiếng Anh hàng ngày với những người dân từ phần đa nước không giống nhau.

5. Ai là fan cùng đội với Phong? =>Hai nam nhi trai trường đoản cú úc cùng một cô nàng từ Mỹ.

6. lúc nào Nick gồm thể chạm chán Phong? =>Sau ngày 15 mon 7.

2. (Trang 18 - giờ anh 8)Complete the sentences with words/ phrases from the box.

(Hoàn thành phần đa câu với đông đảo từ/ cụm từ trong khung.)

*

Đáp án:

1. Summer camp

2. English speaking countries

3. Native speakers

4. The USA

5. Accents

6. Official language

Hướng dẫn dịch:

1. Năm rồi tôi đã gồm một khoảng thời gian vui vẻ tại 1 trại hè ở Anh.

2. Mỹ, Anh cùng New Zealand tất cả đều là số đông nước nói giờ đồng hồ Anh.

3. fan Úc là người bạn dạng xứ nói giờ đồng hồ Anh bởi vì họ thực hiện nó như ngữ điệu mẹ đẻ.

4. Mỹ nằm ở vị trí Trung Bắc châu Mỹ.

5. Thông thường, người từ hầu như nơi khác nhau trên một tổ quốc nói ngữ điệu của chúng ta với giọng không giống nhau.)

6. tiếng Anh là ngữ điệu chính thức làm việc những nước nhà như Ấn Độ, Malaysia và Singapore.

3. (Trang 18 - tiếng anh 8) Put the names of the countries under their flags.

(Đặt phần lớn tên nước dưới là cờ của nó.)

*

Đáp án:

1. The USA:Mỹ

2. The United Kingdom:Vương quốc Anh

3. Singapore:Sing-ga-po

4. Australia:Úc

5. Canada:Canada

6. New Zealand:Niu-Di lân

4. (Trang 18 - tiếng anh 8) GAME: Where are they?

Work in groups of five or six. Locate the six countries in3on the maps below. The first group to find all the countries wins.

(Trò chơi: Họ vẫn ở đâu?

Làm theo team 5 hoặc 6 bạn. Xác định những nước vào phần 3 trên phiên bản đồ bên dưới. Nhóm trước tiên nào tìm ra các giang sơn sẽ chiến thắng.)

Bài giảng giờ Anh 8 Unit 8: English speaking countries: Getting started

Unit 8: A closer look 1 (trang 18): 1 ( trang 18- tiếng anh 8) Write the names for the people who belong lớn these places...

Unit 8: A closer look 2 (trang 19, 20): 1(trang 19- tiếng anh 8) Complete the sentences with the correct forms of the verbs (present simple, present continuous or present perfect)...

Unit 8: Communication (trang 21, 22): 1 ( trang 21- giờ anh 8) vị the quiz & choose the correct answers...

Unit 8: Skill 1 (trang 22): 1 ( trang 22- giờ đồng hồ anh 8) Discuss the questions. Then read the passage...

Unit 8: Skill 2 (trang 23): 1( trang 23- tiếng anh 8)Listen và fill in the time for the schedule of events...

Xem thêm: Bài Hát Giấc Mộng Làm Ca Sĩ (Parody), Lời Bài Hát Giấc Mộng Ca Sĩ, Vanh Leg

Unit 8: Looking back (trang 24, 25): 1( trang 24- tiếng anh 8) Match the words with the definitions...