Vẽ biểu đồ thể hiện giá trị xuất nhập khẩu

     

Cách nhận xét biểu đồ xuất nhập khẩu dạng biểu đồ tròn


Bài mẫu nhận xét biểu đồ xuất nhập khẩu dạng biểu đồ tròn


Cách nhận xét biểu đồ xuất nhập khẩu dạng biểu đồ miền


Bài mẫu nhận xét biểu đồ xuất nhập khẩu dạng biểu đồ miền


Cách nhận xét biểu đồ xuất nhập khẩu dạng biểu đồ tròn

Khi chỉ tất cả một vòng tròn:

Ta nhận định cơ cấu tổng quát tháo lớn nhất là chiếc nào, nhì là, ba là… và đến biết tương quan liêu giữa các yếu tố (gấp mấy lần hoặc yếu nhau bao nhiêu %). đặc biệt là yếu tố lớn nhất so với tổng thể có vượt xa không?

Lưu ý:Tỷ trọng gồm thể giảm nhưng số thực nó lại tăng, bởi vì thế cần ghi rõ. Ví dụ: Xét về tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm… không ghi trống kiểu ngành nông nghiệp giảm … bởi vì như thế là chưa chủ yếu xác, bao gồm thể bị trừ hay là không được mang lại điểm.

Bạn đang xem: Vẽ biểu đồ thể hiện giá trị xuất nhập khẩu

Khi có từ nhị vòng tròn trở lên (giới hạn tối đa là ba hình tròn trụ cho một bài)

- Nhận xét cái phổ biến nhất (nhìn tổng thế): Tăng/ giảm như thế nào?

- Nhận xét tăng xuất xắc giảm trước, nếu có ba vòng trở lên thì thêm liên tục hay là không liên tục, tăng (giảm) bao nhiêu?

- Sau đó mới nhận xét về nhất, nhì, bố … của các yếu tố vào từng năm, nếu giống nhau thì ta gom thông thường lại cho các năm một lần thôi (không nhắc lại 2, 3 lần)

- Cuối cùng, cho kết luận về mối tương quan lại giữa các yếu tố.

- Giải ưng ý về vấn đề.

Bài mẫu nhận xét biểu đồ xuất nhập khẩu dạng biểu đồ tròn

Dựa vào bảng 10.4, vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu xuất, nhập khẩu của Trung Quốc.

Nhận xét sự rứa đổi vào cơ cấu xuất nhập khẩu của nước này.

Bảng 10.4. CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA TRUNG QUỐC

(Đơn vị:%)

Năm

1985

1995

2004

Xuất khẩu

39.3

53.5

51.4

Nhập khẩu

60.7

46.5

48.6

Vẽ cùng nhận xét biểuđồ.

Lời giải

*

Biểu đồ thể hiện cơ cấu xuất, nhập khẩu của Trung Quốc năm 1985, 1995 với 2004.

Nhận xét:

Cơ cấu xuất, nhập khẩu của Trung Quốc gồm sự cụ đổi tích cực từ năm 1985đến năm 2004:

- Tỉ trọng xuất khẩu tăng lên hơi nhanh, từ 39,3% (1985) lên 51,34% (2004).

- Tỉ trọng nhập khẩu bao gồm xu hướng giảm hơi nhanh, từ 60,7% (1985) xuống 48.6% (2004).

- Năm 1985 Trung Quốc nhập siêu, năm 1995 cùng 2004 Trung Quốc xuất siêu.

Cách nhận xét biểu đồ xuất nhập khẩu dạng biểu đồ miền

- Nhận xét tầm thường toàn bộ bảng số liệu: quan sát nhận, đánh giá bán xu hướng bình thường của số liệu.

- Nhận xét mặt hàng ngang trước: Theo thời gian yếu tố a tăng giỏi giảm, tăng giảm như thế nào, tăng giảm bao nhiêu? Sau đó đến yếu tố b tăng tuyệt giảm … yếu tố c (mức chênh lệch)

- Nhận xét mặt hàng dọc: Yếu tố làm sao xếp hạng nhất, nhì, bố và có thay đổi thứ hạng hay không?

- Tổng kết với giải thích.

Bài mẫu nhận xét biểu đồ xuất nhập khẩu dạng biểu đồ miền

Cho bảng số liệu sau:

Giá trị xuất nhập khẩu của Nhật Bản qua các năm

*

(Nguồn: SGK Địa lí 11 nâng cao, NXB Giáo dục, 2007)

a) Tính cán cân nặng thương mại của Nhật Bản qua những năm.

b) Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu giá bán trị xuất nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 1990 - 2004.

Xem thêm: Đường Đi Khó Không Khó Vì Ngăn Sông Cách Núi Mà Khó Vì Lòng Người Ngại Núi E Sông

c)Dựa vào bảng sốliệu đã cho, kết quả đo lường và thống kê và biểu đồ đã vẽ, hãy nêu nhận xét về tình hình xuất nhập khẩu với cơ cấu xuất nhập khẩu của Nhật Bản vào giai đoạn trên.

Lời giải

a) Tính cán cân nặng thương mại

Cán cân nặng thương mại của Nhật Bản qua những năm

*

b) Vẽ biểu đồ

- Xử lí số liệu:

Cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 1990 – 2004

*

- Vẽ:

Biểu đồ cơ cấu giá chỉ trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 1990 – 2004

*

c) Nhận xét

*Tình hình xuất nhập khẩu

Giai đoạn 1990 - 2004:

- Tổng giá chỉ trị xuất nhập khẩu, giá chỉ trị xuất khẩu với giá trị nhập khẩu của Nhật Bản đều tăng, nhưng không ổn định.

+ Tổng giá chỉ trị xuất nhập khẩu tăng từ 523 tỉ USD (năm 1990) lên 1020,2 tỉ USD (năm 2004), tăng 497,2 tỉ USD (tăng gấp 1,95 lần).

+ giá trị xuất khẩu tăng từ 287,6 tỉ USD (năm 1990) lên 565,7 tỉ USD (năm 2004), tăng 278,1 tỉ USD (tăng gấp 1,97 lần).

+ giá chỉ trị nhập khẩu tăng từ 235,4 tỉ USD (năm 1990) lên 454,5 tỉ USD (năm 2004), tăng 219,1 tỉ USD (tăng gấp 1,93 lần).

+ Sự không ổn định của tổng giá bán trị xuất nhập khẩu, giá chỉ trị xuất khẩu với giá trị nhập khẩu thể hiện ở chỗ: từ năm 1990 đến năm 2000 tăng, từ năm 2000 đến năm 2001 giảm, từ năm 2001 đến năm 2004 tăng (dẫn chứng).

- giá chỉ trị xuất khẩu luôn cao hơn giá chỉ trị nhập khẩu qua những năm nên cán cân nặng thương mại luôn luôn luôn dương.

- giá chỉ trị xuất khẩu bao gồm tốc độ tăng trưởng cao hơn giá trị nhập khẩu.

- Tổng giá chỉ trị xuất nhập khẩu, giá chỉ trị xuất khẩu với giá trị nhập khẩu tăng ko đều qua các giai đoạn (dẫn chứng).

* Cơ cấu xuất nhập khấu

- Tỉ trọng giá chỉ trị xuất khẩu luôn cao hơn giá bán trị nhập khẩu qua các năm (dẫn chứng).

- vào giai đoạn 1990 - 2004, tỉ trọng giá trị xuất khẩu tăng 0,4%, tỉ trọng giá trị nhập khẩu giảm tương ứng, nhưng chưa có sự ổn định.

+ Từ năm 1990 đến năm 1995, tỉ trọng giá trị xuất khẩu tăng (1,9%), tỉ trọng giá chỉ trị nhập khẩu giảm tương ứng.

+ Từ năm 1995 đến năm 2001, tỉ trọng giá trị xuất khẩu giảm (3,3%), tỉ trọng giá trị nhập khẩu tăng tương ứng.

Xem thêm: Chui Muon 1 Phut 15 Giay? ? Đổi 1 Phút 15 Giây = Bao Nhiêu Phút

+ Từ năm 2001 đến năm 2004, tỉ trọng giá bán trị xuất khẩu tăng (1,8%), tỉ trọng giá chỉ trị nhập khẩu giảm tương ứng.