Vẽ Đồ Thị Hàm Số Y=X^2

     
*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài hát tuyển chọn sinh Đại học, cđ tuyển sinh Đại học, cao đẳng

Vẽ đồ vật thị từng hàm số bậc nhì sau: y = x^2 - 4x - 3 ; y = x^2 + 2x + 1


1.160

Với giải Luyện tập vận dụng 2 trang 41 Toán lớp 10 Cánh diều chi tiết trong bài 2: Hàm số bậc hai. Đồ thị hàm số bậc hai và vận dụng giúp học sinh tiện lợi xem và so sánh giải thuật từ đó biết cách làm bài tập Toán 10. Mời các bạn đón xem:

Giải bài xích tập Toán lớp 10 Bài 2: Hàm số bậc hai và ứng dụng

Luyện tập vận dụng 2 trang 41 Toán lớp 10: Vẽ vật dụng thị mỗi hàm số bậc nhị sau:

a)y=x2−4x−3

b)y=x2+2x+1

c)y=−x2−2

Phương pháp giải:

Bước 1: xác định tọa độ đỉnh(−b2a;−Δ4a)

Bước 2: Vẽ trục đối xứngx=−b2a

Bước 3: khẳng định một số điểm quánh biệt, ví dụ điển hình giao điểm cùng với trục tung (0;c) và trục hoành (nếu có), điểm đối xứng với điểm (0;c) qua trụcx=−b2a.

Bạn đang xem: Vẽ đồ thị hàm số y=x^2

Bước 4: Vẽ con đường parabol đi qua những điểm đã khẳng định ta cảm nhận đồ thị hàm sốy=ax2+bx+c.

Lời giải:

a) Đồ thị hàm số có đỉnhI(2;−7)

Trục đối xứng là x=2

Giao điểm của parabol cùng với trục tung là (0;-3)

Điểm đối xứng cùng với điểm (0;-3) qua trục đối xứng x=2 là (4;3)

Vẽ parabol đi qua các điểm được xác định ở trên, ta cảm nhận đồ thị hàm số:

*

b) Đồ thị hàm số bao gồm đỉnhI(−1;0)

Trục đối xứng là x=-1

Giao điểm của parabol với trục tung là (0;1)

Giao điểm của parabol cùng với trục hoành là (-1;0)

Điểm đối xứng cùng với điểm (0;1) qua trục đối xứng x=-1 là (-2;1)

Vẽ parabol đi qua những điểm được xác định ở trên, ta nhận ra đồ thị hàm số:

*

c) Đồ thị hàm số tất cả đỉnhI(0;−2)

Trục đối xứng là x=0

Giao điểm của parabol cùng với trục tung là (0;-2)

Cho x=1=>y=-3

=> Điểm A(1;-3) thuộc thiết bị thị.

Điểm đối xứng cùng với A qua trục đối xứng x=0 là điểm B(-1;-3).

Vẽ parabol đi qua những điểm được xác minh ở trên, ta nhận thấy đồ thị hàm số:

*

Câu hỏi khởi đụng trang 39 Toán lớp 10:Cầu cảng Sydney là giữa những hình ảnh biểu tượng của thành phố Sydney cùng nước Australia....

Hoạt rượu cồn 1 trang 39 Toán lớp 10:Cho hàm số...

Luyện tập áp dụng 1 trang 39 Toán lớp 10:Cho hai ví dụ về hàm số bậc hai....

Hoạt đụng 2 trang 39 Toán lớp 10:Cho hàm số...

Hoạt cồn 3 trang 40 Toán lớp 10:Cho hàm số...

Xem thêm: Viết 1 Đoạn Văn Nói Về Công Việc Tình Nguyện Bằng Tiếng Anh Lớp 7

Hoạt cồn 4 trang 41 Toán lớp 10:a) Quan cạnh bên đồ thị hàm số bậc nhị ...

Luyện tập áp dụng 3 trang 42 Toán lớp 10:Lập bảng vươn lên là thiên của mỗi hàm số sau:...

Luyện tập vận dụng 4 trang 43 Toán lớp 10:Trong bài xích toán ở trong phần mở đầu, chiều cao y (m) của một điểm ở trong vòng cung thành cầu cảng Sydney đạt giá trị lớn số 1 là bao nhiêu mét (làm tròn tác dụng đến mặt hàng phần mười)?...

Bài 1 trang 43 Toán lớp 10:Trong các hàm số sau, hàm số làm sao là hàm số bậc hai?...

Bài 2 trang 43 Toán lớp 10:Xác định parabol...

Bài 3 trang 43 Toán lớp 10:Vẽ vật dụng thị của từng hàm số sau:...

Bài 4 trang 43 Toán lớp 10:Cho thứ thị hàm số bậc nhị ở Hình 15.....

Bài 5 trang 43 Toán lớp 10:Nêu khoảng chừng đồng biến, khoảng nghịch biến đổi của mỗi hàm số sau:...

Xem thêm: Lúc 7 Giờ 15 Phút Một Xe Máy Đi Từ A Đến B Với Vận Tốc 35Km H

Bài 6 trang 43 Toán lớp 10:Khi du ngoạn đến tp St. Louis (Mỹ), ta đã thấy một chiếc cổng lớn có hình parabol hướng bề lõm xuống dưới, sẽ là cổng Arch.....