Viết Chương Trình Tính Tổng Các Số Chẵn Từ 1 Đến N

     
Bạn đã đạt đến số lượng giới hạn của mình. Bằng phương pháp Đăng ký tài khoản, bạn cũng có thể xem tổng thể nội dung trả lời
Cải thiện điểm số của bạn bằng phương pháp đăng ký tài khoản dichvuhaotam.com.

Bạn đang xem: Viết chương trình tính tổng các số chẵn từ 1 đến n

Xem cục bộ các câu trả lời, chat thẳng 1:1 với team ngũ cô giáo dichvuhaotam.com bằng phương pháp Đăng ký tài khoản ngay hiện giờ
*
Đăng cam kết với Google
*
Đăng ký với Facebook
*

*

*
Dương Anh Anh
3.Program Tinh_tong_so_le;Uses CRT;Var i,n,S:integer;sl:boolean;BeginClrscr;Write("Nhap so n:");Readln(n);sl:=True;For i:=1 lớn n doBeginIf sl=True then S:=S+i;sl:= not True;End;Writeln("Tong cua n so le la:", S);Readln;End.

Xem thêm: Một Số Cặp Quan Hệ Từ Thường Gặp Và Các Cặp Quan Hệ Từ Có Đáp Án


4.Ta tất cả 10 vòng lặp từ i = 1 tới i = 10Ta bao gồm tổng cấp số cộng bao gồm công bội d = 2i = 1 ta có T = 2i = 2 ta bao gồm T = 4i = 3 ta tất cả T = 6i = 4 ta có T = 8i = 5 ta có T = 10i = 6 ta gồm T = 12i = 7 ta bao gồm T = 14i = 8 ta bao gồm T = 16i = 9 ta bao gồm T = 18i = 10 ta tất cả T = 20Vậy sau thời điểm thực hiện vòng lặp T = 20
5.Đoạn lịch trình trên gồm 8 vòng lặp mà mỗi vòng S: = S +iLần 1: i = 0 => S = 1;Lần 2: i = 1 => S = 1 + 1 = 2;Lần 3: i = 2 => S = 2+ 2 = 4;Lần 4: i = 3 => S = 4 + 3 = 7;Lần 5: i = 4 => S = 7 + 4 = 11;Lần 6: i = 5 => S = 11 + 5 = 16;Lần 7: i = 6 => S = 16 + 6 = 22;Lần 8: i = 7 => S = 22 + 7 = 29;Vậy sau khoản thời gian thực hiện tại vòng lặp S = 29
2.Cho vòng lặp với một biến i chạy từ một đến nem như thế nào thỏa đk chẵn ( thủ thuật 2=0 ) thì mang đến em ấy vào tổngVới tổng mới= tổng cũ + em đó-----------------uses crt;var i,n,s:integer;beginclrscr;writeln(" Nhập n : " );Readln(n);S:=0;For i:=1 to lớn n dobeginif (i mod 2) = 0 then s:=s+i;end;Writeln("Tổng S: ,S);readln;END.

Xem thêm: Vì Sao Khởi Nghĩa Lý Bí Giành Được Thắng Lợi ? Vì Sao Khởi Nghĩa Lý Bí Giành Được Thắng Lợi


program Tinhchan;uses crt;var i,n: longint; s: int64;beginclrscr; readln(n); s:=0;for i:=2 lớn n vì chưng if odd(i)=False then s:=s+i;writeln(s:0:0); readlnend.
*
Thực hành: Em hãy tìm kiếm kiếm tin tức trên Internet nhằm lập bảng danh sách khoảng tầm 10 cuốn sách cơ mà em thương yêu và solo giá của từng cuốn sách(Tin học tập - Lớp 7)
Hỏi 15 triệu học viên cả nước ngẫu nhiên câu hỏi làm sao về bài xích tập nhấn câu vấn đáp nhanh chóng, chính xác và miễn chi phí kết nối với các bạn học sinh giỏi và bằng hữu cả nước