Ioe Lop 7 Vong 1

     

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 1

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng một năm 2015 - 2016 là đề thi giải Toán qua mạng tất cả đáp án đi kèm, hy vọng giúp các em học sinh ôn tập cùng củng thế kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong số vòng tiếp sau của hội thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2015 - 2016.Bạn sẽ xem: Đáp án violympic lớp 7 vòng 1

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng một năm 2015 - năm nhâm thìn trực tuyến

Bài 1: sắp xếp những giá trị theo lắp thêm tự tăng dần

Bài 2: Đi tra cứu kho báu

Câu 2.1: Góc xOy tất cả số đo bởi 60o; góc đối đỉnh cùng với góc xOy có số đo là:

A. 120o B. 60o C. 90o D. 30o

Câu 2.2: Cho hai đường thẳng xx" cùng yy" giảm nhau trên điểm O. Biết số đo góc xOy bởi 4 lần số đo góc x"Oy. Số đo góc xOy là:

A. 140o B. 136o C. 128o D. 144o

Câu 2.3: hai tuyến phố thẳng xx" với yy" giảm nhau tại điểm O tạo ra thành 4 góc, trong các số đó tổng nhì góc xOy với x"Oy" bởi 248o. Số đo góc xOy" là:

A. 78o B. 56o C. 68o D. 48o

Câu 2.4: quý giá của biểu thức: là:

A. 10 B. 12 C. 6 D. 8

Câu 2.5: quý giá của x thỏa mãn: là:

A. -2012 B. -2011 C. 2011 D. 2012

Bài 3: Điền số thích hợp

Câu 3.1: hiệu quả của phép tính: 3/5 + (-2/3) - (-5/2) - 13/30 bằng: ...............

Bạn đang xem: Ioe lop 7 vong 1

Câu 3.2: đến x vừa lòng -x - 3/4 = -8/11. Khi ấy 11x = ..............

Câu 3.4: công dụng của phép tính: bằng: ............

Xem thêm: Lập Bảng Xét Dấu Các Biểu Thức Sau Lớp 10, Toán 10 Bài 3, Giải Bài 1 Trang 94

Câu 3.5: mang đến hai góc kề bù AOB với BOC. Biết góc BOC = 5AOB. Khi ấy góc đối đỉnh với góc BOC có số đo bởi ...............o

Câu 3.6: hiệu quả của phép tính: 5/8 - (-2/5) - 3/10 là: ................

Câu 3.7: đến góc xOy = 30o. Biết x"Oy và xOy là hai góc kề bù, x"Oy" với x"Oy là hai góc kề bù. Số đo góc x"Oy" là: .................o

Câu 3.8: Cho ba đường thẳng xx"; yy"; zz" đồng quy tại O làm sao cho góc xOy = 60o cùng Ox là tia phân giác của góc xOy". Số góc gồm số đo bằng 120o trong hình mẫu vẽ là: ........... Góc.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Hát Hay Như Ca Sĩ Chuyên Nghiệp, 8 Mẹo Để Biết Cách Hát Karaoke Hay Như Ca Sĩ

Câu 3.9: mang đến a, b Z, a 0. So sánh hai số hữu tỉ a/b và

ta được a/b ..............

Câu 3.10: đến 2 số hữu tỉ x = -17/23 với y = -171717/232323. Hiệu quả so sánh x với y là: x ........... Y

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 1

Bài 1: sắp đến xếp các giá trị theo thiết bị tự tăng dần