Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 8

     

Đề thi Violympic Toán giờ Anh lớp 8 vòng 8 năm 2015 - 2016 là đề thi giải Toán tiếng Anh qua mạng lớp 8 cấp quốc gia. Cùng với đề thi này sẽ giúp đỡ các em học sinh ôn luyện những kiến thức cơ bạn dạng và quan trọng nhất của môn Toán giờ đồng hồ Anh để chuẩn bị cho các vòng thi tiếp sau của hội thi giải Toán giờ đồng hồ Anh qua mạng đạt công dụng cao nhất.

Bạn đang xem: Violympic toán tiếng anh lớp 8

Đề thi Violympic Toán giờ Anh lớp 8 vòng 8 năm năm ngoái - 2016

Question 1: If x3 + 2x2 + kx + 2 is divisible by x - 1 then k = ...

Question 2: Given a square with the length of one side is 8 cm và a isosceles triangle with the length of its base is 12 cm. If the area of the square is equal lớn the area of the isosceles triangle then what is the length of the height of the isosceles triangle, in cm?


A. 32/3B. 23/3C. 16/3D. 8/3

Question 3: If x = 2y then

Question 4: Given A = 9x2 + 8 - 12x and B =

To compare A ... B

A. A > BB. A C. A = BD. No be compared

Question 5: The triangle ABC has three bisectors AM, BN, CP of the angles at A, B, C respectively

Then the value of is ...

Question 6: Given the rectangle ABCD & the triangle BEC. Find the value of x such that the ratio of the area of the rectangle khổng lồ the area of the triangle BEC is 7:3.

Answer: x = ....... Cm.

Question 7: A survey showed that of 120 secondary school students: 52 of them have a dog, 31 of them have a cat and 19 of them have both.

Xem thêm: Sơ Đồ Tư Duy Sinh Học 10 Chương 1 0 Bài 21: Ôn Tập Phần Sinh Học Tế Bào


How many of the 120 students have neither a dog nor a cat?

Answer: ........ Students.

Question 8: The number of the solutions of x4 + x3 + 2x2 + x + 1 = 0 is .....

Question 9: Three children: Mark, Tom, Andy ate 23 cookies altogether. Tom ate more cookies than Andy, Mark. What is the smallest possible number of cookies that Tom ate?

Answer: The smallest possible number of cookies that Tom ate is .... Cookies.

Question 10: The average of three numbers is 42. All three are whole positive number và are different from each other.

Xem thêm: Điện Thoại Fujitsu Arrows Nx F-06E, Fujitsu Arrow Nx F06E (64G

If the least number is 20, what could be the greatest possible number of the remaining two numbers?

Answer: ......

Đáp án đề thi Violympic Toán giờ đồng hồ Anh lớp 8 vòng 8 năm năm ngoái - 2016

Question 1: -5Question 2: AQuestion 3: -3Question 4: DQuestion 5: 1Question 6: 6Question 7: 56Question 8: 0Question 9: 9Question 10: 85

Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
tải về
Mời các bạn đánh giá!
Lượt tải: 1.598 Lượt xem: 7.712 Dung lượng: 235,2 KB
Liên kết mua về

Link dichvuhaotam.com chính thức:

Đề thi Violympic Toán giờ Anh lớp 8 vòng 8 năm năm ngoái - năm nhâm thìn tải về Xem

Các phiên bản khác và liên quan:


Sắp xếp theo mang địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Tài liệu xem thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới nhất trong tuần
Tài khoản trình làng Điều khoản Bảo mật liên hệ Facebook Twitter DMCA