JUST A MOMENT

     

Đáp án và lời giải đúng chuẩn cho câu hỏi viết lại câu “Where is my umbrella she asked” cùng với kiến thức mở rộng về Câu trực tiếp, loại gián tiếp tiếng Anh là hầu hết tài liệu tiếp thu kiến thức vô cùng hữu dụng dành mang lại thầy cô và bàn sinh hoạt sinh.

Bạn đang xem: Just a moment


I. Tư tưởng câu trực tiếp, loại gián tiếp

II. Quy tắc chuyển đổi từ câu trực tiếp quý phái câu con gián tiếp

III. Các loại câu tường thuật


Câu hỏi:

1. "Where is my umbrella?" she asked. 

She asked............................................. ......................

2. "How are you?" Martin asked us. 

Martin asked us................................................ ................... 

3. He asked, "Do I have to vì chưng it?" 

He asked............................................. ...................... 

4. "Where have you been?" the mother asked her daughter. 

The mother asked her daughter.......................................... ......................... 

5. "Which dress vị you like best?" she asked her boyfriend. 

She asked her boyfriend......................................... .......................... 

6. "What are they doing?" she asked. 

She wanted lớn know.............................................. ..................... 

7. "Are you going khổng lồ the cinema?" he asked me. 

He wanted to know.............................................. ..................... 

8. The teacher asked, "Who speaks English?" 

The teacher wanted to lớn know.............................................. ..................... 

9. "How vì you know that?" she asked me. 

She asked me................................................ ................... 

10. "Has Caron talked lớn Kevin?" my friend asked me. 

My friend asked me................................................ ...................

Trả lời:

1. She asked where her umbrella was.

2. Martin asked us how we were. 

3. He asked if he had to vì it. 

4. The mother asked her daughter where she had been. 

5. She asked her boyfriend which dress he liked best. 

6. She wanted to know what they were doing. 

7. He wanted lớn know if I was going to the cinema. 

8. The teacher wanted lớn know who spoke English. 

9. She asked me how I knew that. 

10. My friend asked me if Caron had talked to Kevin.

Nội dung câu hỏi này nằm trong phần kiến thức về Câu trực tiếp, gián tiếp giờ Anh, hãy cũng Top lời giải tìm hiểu chi tiết hơn nhé!

Kiến thức không ngừng mở rộng về Câu trực tiếp, gián tiếp tiếng Anh

I. Quan niệm câu trực tiếp, con gián tiếp

Câu trần thuật là câu thuật lại tiếng nói trực tiếp.

+ khẩu ca trực tiếp (direct speech): là nói đúng mực điều ai đó diễn đạt (còn call là trích dẫn). Lời của tín đồ nói sẽ được đặt trong vết ngoặc kép.

Ví dụ: She said ,” The exam is difficult”. "The exam is difficult" là tiếng nói trực tiếp tuyệt câu trực ti

+ khẩu ca gián tiếp – câu tường thuật (indirect speech): Là thuật lại khẩu ca của một bạn khác bên dưới dạng gián tiếp, không cần sử dụng dấu ngoặc kép.

Ví dụ: Hoa said,”I want to go home” -> Hoa said she wanted lớn go trang chủ là câu con gián tiếp (indirect speech)

*

II. Quy tắc đổi khác từ câu trực tiếp quý phái câu con gián tiếp

Cùng kiếm tìm hiểu chi tiết với câu sau nhằm hiểu quy tắc chuyển đổi từ câu trực tiếp sang gián tiếp:

Ví dụ: vào một trong những ngày đẹp nhất trời, nam nói với tôi: “My girlfriend will come here lớn visit me tomorrow”

Bước 1: xác định từ tường thuật:

Khi tôi tường thuật lại lời nói của Nam, khi ấy sẽ nói: “Nam nói rằng”

Với câu tường thuật, bọn họ có 2 đụng từ:

+ Với told: yêu cầu dùng khi họ thuật lại rằng nam giới nói với một fan thứ tía khác.

+ Với said: Thuật lại lúc không nhắc tới người máy 3.

Ngoài ra còn các động từ khác asked, denied, promised, …tuy nhiên sẽ không còn sử dụng cấu tạo giống said that. Trong khuôn khổ bài xích chúng, họ sẽ tìm hiểu sâu về 2 động từ told cùng that.

Lưu ý: có thể có that hoặc không có that vào câu gián tiếp.

Thay vì chưng nói phái nam said that… thì nói phái mạnh said… vẫn trọn vẹn đúng ngữ pháp nhé.

Xem thêm: Một Lò Xo Có Chiều Dài Tự Nhiên 20Cm, Độ Cứng 20N/M Gắn Lò Xo Trên Thanh

Vậy là ở bước 1, này bạn đã có câu trần thuật như sau;

⇒ nam giới told me that my girlfriend will come here lớn visit me tomorrow.

Bước 2: Lùi thì của rượu cồn từ vào câu trần thuật về vượt khứ

Với mệnh đề được tường thuật, ta hiểu rằng vụ việc đó không xẩy ra ở thời điểm nói nữa nhưng mà thuật lại lời nói trong thừa khứ. Vì chưng đó, đụng từ vào câu sẽ tiến hành lùi về thì thừa khứ 1 thì so với thời gian nói. 


Câu trực tiếp

Câu loại gián tiếp

Hiện tại đơn

Quá khứ đơn

Hiện trên tiếp diễn

Quá khứ tiếp diễn

Hiện tại hoàn thành

Quá khứ hoàn thành

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Quá khứ xong tiếp diễn

Quá khứ đơn

Quá khứ trả thành

Quá khứ tiếp diễn

Quá khứ xong xuôi tiếp diễn

Quá khứ hoàn thành

Quá khứ hoàn thành

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Quá khứ xong xuôi tiếp diễn

Tương lai đơn

Tương lai đối kháng trong quá khứ (would)

Tương lai gần

was/ were going to lớn V

Tương lai tiếp diễn

Tương lai tiếp diễn trong thừa khứ (would be Ving)

Tương lai hoàn thành

Tương lai xong trong quá khứ (would have V(pII)

Tương lai kết thúc tiếp diễn

Tương lai chấm dứt tiếp diễn trong vượt khứ (would have been Ving)

Shall/ Can/ May

Should/ Could/ May

Should/ Could/ Might/ Must/ Would 

Giữ nguyên

Lưu ý: Trong giờ Anh có 1 số trường hòa hợp không thể triển khai lùi thì khi đưa từ câu trực tiếp lịch sự câu con gián tiếp.

+ Nếu rượu cồn từ tường thuật phân chia ở thì hiện nay tại, khi đưa từ câu trực tiếp lịch sự câu loại gián tiếp, cồn từ chính và những trạng từ bỏ chỉ vị trí chốn/ thời hạn được giữ nguyên không đổi.

Đổi ngôi, đổi tân ngữ

Khi chuyển từ câu trực tiếp sang câu con gián tiếp, ta cần chú ý đổi ngôi, đổi đại từ bỏ nhân xưng cùng tân ngữ cho phù hợp với ngữ nghĩa và hoàn cảnh. 

Câu trực tiếp

Câu loại gián tiếp

I

He, she

You

I, he, she, they (số nhiều)

We

they

My

His, her

Me

Him, her

Mine

His, hers

Our

their

Yours

His, her, my, their

Us

them

Myself

Himself, herself

Yourself

Himself, herself, myself

Ourselves

Themselves 

Đổi trạng từ bỏ chỉ khu vực chốn, thời gian

Trong câu loại gián tiếp, vụ việc không xảy ra tại thời điểm hay địa điểm mà người nói tường thuật. Chính vì thế, khi chuyển từ câu trực tiếp lịch sự câu gián tiếp, cần để ý đổi trạng trường đoản cú chỉ thời gian, nơi chốn. Ví dụ như sau:

Câu trực tiếp

Câu gián tiếp

Here

There

Now

then

Yesterday 

The day before

Tomorrow

The day after

Today/ tonight

That day/ that night

Ago

Before 

Next

The following …

Last

The previous …

This

That

These

Those

III. Các loại câu tường thuật

1. Câu tường thuật ở dạng câu kể

S + say(s)/said + (that) + S + V

says/say to + O -> tells/tell + O

said to + O ->told+O

Eg: He said to lớn me”I haven’t finished my work” -> He told me he hadn’t finished his work.

2. Câu tường thuật ở dạng câu hỏi

a. Yes/No questions:

S+asked/wanted to know/wondered+if/whether+S+V

Ex: ”Are you angry?”he asked -> He asked if/whether I was angry.

b. Wh-questions:

S + asked(+O)/wanted lớn know/wondered + Wh-words + S + V.

* says/say khổng lồ + O -> asks/ask + O

* said to lớn + O -> asked + O.

Ex: ”What are you talking about?”said the teacher. -> The teacher asked us what we were talking about.

3. Câu tường thuật ở dạng câu mệnh lệnh

*Khẳng định: S + told + O + to-infinitive.

Ex: ”Please wait for me here, Mary.

”Tom said -> Tom told Mary to lớn wait for him there.

*Phủ định: : S + told + O + not to-infinitive.

Xem thêm: Công Suất Là Gì? Công Thức Tính Công Suất Và Bài Tập Vận Dụng

Ex: ”Don’t talk in class”,the teacher said khổng lồ us. –>The teacher told us not to talk in class.